T .C.

FETHİYE TÜRK MİLLETİ ADINA

AĞIR CEZA MAHKEMESİ K A R A R

DOSYA NO : 2011/….

KARAR NO : 2012/…

[C.SAVCILIĞI][ ][ESAS][ ][NO] : 2010/….

BAŞKAN : …..

ÜYE : ……

ÜYE : …..

  1. SAVCISI : ……..

KATİP : …..

DAVACI : K.H.

KATILAN : A….

KATILAN SANIK : A….

MÜDAFİİ : Av. …..

KATILAN SANIK : B….

MÜDAFİİ : Av. Ahmet Cahit OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

SANIK : K….

MÜDAFİİLERİ : Av. ….

Av. ….

SUÇ : Reşit Olmayanla Cinsel İlişki, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

SUÇ TARİHİ : 14/02/2010 tarihi ve öncesi

SUÇ YERİ : Fethiye ilçesi

KARAR TARİHİ : 15/03/2012

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:

Gereği Düşünüldü :

…….

İddia Makamının Esas Hakkındaki Mütalaasında :

1-Katılan sanık A…ile katılan sanık B….ın tanık anlatımlarından anlaşıldığı üzere rızaları ile 2010 yılı okulun açıldığı günde ilişkiye girdikleri, daha sonra sanık K….in temin ettiği yerde 14/02/2010 tarihinde A… ve B….ın yine rıza ile ilişkiye girdikleri anlaşıldığından, sanıklar A… ve B… hakkında TCK 104/1, 43/1, 31/3 maddelerine göre ceza verilmesine.

2-Sanık K…. hakkında sanıklara yardım etmek sebebiyle TCK nın 104/1, 39/2-c, 31/3 maddelerine göre ceza verilmesi kararı verilmesini talep etmiştir.

Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe :

………

H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Sanık B…..’in üzerine atılı ve sabit bulunan katılan A…. aleyhine reşit olmayan ile cinsel ilişki suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 104/1. maddesi gereğince suçun işleniş şekli,suç konusunun önem ve değeri,sanığın güttüğü saik ve amacı nazara alınarak taktiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın bir suç işleme kararı ile farklı zamanlarda eylemini birden fazla kez tekrar ederek suçu zincirleme olarak işlediğinden,5237 sayılı TCK.nın 43/1.maddesi gereğince cezası taktiren 1/4 oranında artırılarak 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın suç tarihinde 15-18 yaş grubunda yer alması nedeni ile 5237 sayılı TCK.nın 31/3.maddesi gereğince cezası taktiren 1/3 oranında indirilerek 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini ikrar etmesi,fiilden sonraki davranışları ile cezanın sanık üzerinde göstereceği olası etkileri sanık lehine hafifletici sebep kabul edilerek 5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi gereğince cezası taktiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın neticeten 4 ay 5 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanık 18 yaşından küçük olduğundan 5237 sayılı TCK.nın 53/4.maddesi dikkate alınarak aynı maddenin ilk fıkrasındaki hak mahrumiyetlerinin sanık uygulanmasına yer olmadığına,

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nın 102/2 ve 103/2.maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın geçmişinde kasıtlı bir suç işleyerek mahkum olmaması ve kişiliği ile duruşmadaki tutum ve davranışları nazara alındığında bir daha suç işlemeyeceğine mahkememizce kanaat getirildiğinden,5728 sayılı kanun ile değişik 5271 sayılı CMK.nın 231/5-6.maddesi gereğince,sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ,

Sanığın 5395 sayılı yasanın 23 ve 5271 sayılı CMK.nın sayılı kanunun 231/8. maddeleri gereğince 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına,sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak denetim süresi içerisinde sanığa herhangi bir yükümlülük uygulanmamasına,

Sanığın denetim süresi içerisinde yeniden kasıtlı bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirlerine uygun davrandığı taktirde,CMK.nın 231/10.maddesi gereğince açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak,davanın düşürülmesine karar verilmesine,

Sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirlerine aykırı davranması halinde CMK.nın 231/11.maddesi gereğince hükmün açıklanmasına,

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiğinden,CMK.nın 231/7.maddesi gereğince yasal engel bulunduğundan,sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesine ve hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına,

2- Sanık K…..’un üzerine atılı ve sabit bulunan katılan A….. aleyhine işlenin reşit olmayan ile cinsel ilişki suçuna suçun işlenmesinde kullanılan yeri temin etmek sureti ile iştirak etmek suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 39/2-c maddesi yollaması ile 5237 sayılı TCK.nun 104/1. maddesi gereğince suçun işleniş şekli,suç konusunun önem ve değeri,sanığın güttüğü saik ve amacı nazara alınarak taktiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın suçun işlendiği yeri asli faile temin etmek sureti ile suça iştirak ettiği anlaşıldığından,5237 sayılı TCK.nın 39/2-c maddesi delaleti ile aynı yasanın 39/1. maddesi gereğince cezası yarı oranında indirilerek 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın suç tarihinde 15-18 yaş grubunda yer alması nedeni ile 5237 sayılı TCK.nın 31/3. Maddesi gereğince cezası taktiren 1/3 oranında indirilerek 2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini ikrar etmesi,fiilden sonraki davranışları ile cezanın sanık üzerinde göstereceği olası etkileri sanık lehine hafifletici sebep kabul edilerek 5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi gereğince cezası taktiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın neticeten 1 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanık 18 yaşından küçük olduğundan 5237 sayılı TCK.nın 53/4.maddesi dikkate alınarak aynı maddenin ilk fıkrasındaki hak mahrumiyetlerinin sanık uygulanmasına yer olmadığına,

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nın 102/2 ve 103/2.maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın geçmişinde kasıtlı bir suç işleyerek mahkum olmaması ve kişiliği ile duruşmadaki tutum ve davranışları nazara alındığında bir daha suç işlemeyeceğine mahkememizce kanaat getirildiğinden,5728 sayılı kanun ile değişik 5271 sayılı CMK.nın 231/5-6.maddesi gereğince,sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ,

Sanığın 5395 sayılı yasanın 23 ve 5271 sayılı CMK.nın sayılı kanunun 231/8. maddeleri gereğince 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına,sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak denetim süresi içerisinde sanığa herhangi bir yükümlülük uygulanmamasına,

Sanığın denetim süresi içerisinde yeniden kasıtlı bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirlerine uygun davrandığı taktirde,CMK.nın 231/10.maddesi gereğince açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak,davanın düşürülmesine karar verilmesine,

Sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirlerine aykırı davranması halinde CMK.nın 231/11.maddesi gereğince hükmün açıklanmasına,

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiğinden, CMK.nın 231/7.maddesi gereğince yasal engel bulunduğundan,sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesine ve hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına,

3- Sanık A…..’ın üzerine atılı ve sabit bulunan şikayetçi B…. aleyhine reşit olmayan ile cinsel ilişki suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 104/1. maddesi gereğince suçun işleniş şekli,suç konusunun önem ve değeri,sanığın güttüğü saik ve amacı nazara alınarak taktiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın bir suç işleme kararı ile farklı zamanlarda eylemini birden fazla kez tekrar ederek suçu zincirleme olarak işlediğinden,5237 sayılı TCK.nın 43/1.maddesi gereğince cezası taktiren 1/4 oranında artırılarak 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın suç tarihinde 15-18 yaş grubunda yer alması nedeni ile 5237 sayılı TCK.nın 31/3.maddesi gereğince cezası taktiren 1/3 oranında indirilerek 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın eylemini ikrar etmesi,fiilden sonraki davranışları ile cezanın sanık üzerinde göstereceği olası etkileri sanık lehine hafifletici sebep kabul edilerek 5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi gereğince cezası taktiren 1/6 oranında indirilerek, sanığın neticeten 4 ay 5 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanık 18 yaşından küçük olduğundan 5237 sayılı TCK.nın 53/4.maddesi dikkate alınarak aynı maddenin ilk fıkrasındaki hak mahrumiyetlerinin sanık uygulanmasına yer olmadığına,

Sanık hakkında 5237 sayılı TCK.nın 102/2 ve 103/2.maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın geçmişinde kasıtlı bir suç işleyerek mahkum olmaması ve kişiliği ile duruşmadaki tutum ve davranışları nazara alındığında bir daha suç işlemeyeceğine mahkememizce kanaat getirildiğinden,5728 sayılı kanun ile değişik 5271 sayılı CMK.nın 231/5-6.maddesi gereğince,sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın 5395 sayılı yasanın 23 ve 5271 sayılı CMK.nın sayılı kanunun 231/8. maddeleri gereğince 3 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına,sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak denetim süresi içerisinde sanığa herhangi bir yükümlülük uygulanmamasına,

Sanığın denetim süresi içerisinde yeniden kasıtlı bir suç işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirlerine uygun davrandığı taktirde,CMK.nın 231/10.maddesi gereğince açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak,davanın düşürülmesine karar verilmesine,

Sanığın denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirlerine aykırı davranması halinde CMK.nın 231/11.maddesi gereğince hükmün açıklanmasına,

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verildiğinden,CMK.nın 231/7.maddesi gereğince yasal engel bulunduğundan,sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesine ve hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına,

4-a )Katılan A….kendisini atadığı vekil ile temsil ettirdiğinden vekilinin emek ve mesaisi karşılığında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hüküm tarihi itibarı ile 2.400 TL.ücreti vekaletin sanıklar B…. ve K…..’tan müteselsilen tahsili ile katılan A…..’a verilmesine,

  1. b) Katılan B…. kendisini atadığı vekil ile temsil ettirdiğinden vekilinin emek ve mesaisi karşılığında Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi üzerinden hüküm tarihi itibarı ile 2.400 TL.ücreti vekaletin sanık A…..’tan tahsili ile katılan B’e verilmesine,

5-a) Sanık B….. için aşağıda ayrıntılı dökümü yapılan toplam ( 164,00 ) TL. yargılama giderinin sanık B….’ten tahsiline,

  1. b) Sanık K….. için aşağıda ayrıntılı dökümü yapılan toplam ( 149,00 ) TL. yargılama giderinin sanık K….’tan tahsiline,
  2. c) Sanık A….. için aşağıda ayrıntılı dökümü yapılan toplam ( 303,00 ) TL. yargılama giderinin sanık A…..’dan tahsiline,

Dair talebe kısmen uygun kısmen ise aykırı olarak oybirliği ile verilen karar, iddia makamı ile sanık K…., sanık müdafii ile katılan sanık B….. müdafii Av. Ahmet Cahit Olgunun huzurunda, diğer tarafların yokluğunda,hükmün tefhim ve tebliğinden itibaren bir haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya aynı süre içerisinde tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle,itiraz yolu açık olmak üzere, açıkça okunup usulen anlatıldı.15.03.2012