T.C. FETHİYE AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2015/… Esas

KARAR NO: 2015/…

C.SAVCILIĞI ESAS NO: 2015/…

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

“Ceza Verilmesine Yer olmadığına”

BAŞKAN: …

ÜYE: …

ÜYE:…

  1. SAVCISI: ….

KATİP: …

DAVACI: K.H.

KATILANLAR:

1-M…

2-A…

3-Ü…

 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK: O…

MÜDAFİİLERİ: Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

 

SUÇ: Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı (Teşebbüs), Tehdit

SUÇ TARİHİ: 2014

SUÇ YERİ: Fethiye İlçesi

KARAR TARİHİ: 20/10/2015

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

 

İDDİA : Fethiye C.Başsavcılığının ../…/2015 tarih 2015/… esas sayılı iddianamesi ile suça sürüklenen çocuk O.. hakkında katılan M..’e karşı çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve tehdit suçundan TCK’nın 103/2, 35, 31/2, 106/1-1.cümle, 31/2 maddeleri uyarınca yargılanıp cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA : SSÇ O… savunmasında, “ben öyle bir şey yapmadım, 16/01/2015 tarihli ifadem doğrudur” diye söylemiş, 16/01/2015 tarihli savcılık ifadesinde, “ben M.. isimli mağduru tanımıyorum. Ben M… isminde bir şahsı da tanımıyorum. Sınıfta da M… isminde arkadaşım yoktur. Belirttiğim gibi küçük sınıflarda da M.. adında birini tanımıyorum. Ben .. blokta okumaktayım.Ancak geçen sene .. blokta okumaktaydım. Ben kesinlikle bir çocuğu .. bloka götürüp bana söylediğiniz tarzda hareketlerde bulunmadım. Ben internette youtebe isimli siteye girerim ancak cinsel içirikli görüntüler izlemem. Oyun oynayıp müzik dinlerim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum” diye söylemiştir.

 

KATILAN BEYANI : Katılan Ü… beyanında; “Oğlum fotoğraflardan teşhis edebilirim deyince üç polis ile .. İlkokuluna gittik, müdür yardımcısı .. hanım vardı,fotoğrafları okulun öğrenci kayıt sisteminden bilgisayardan oğluma gösterdiler, oğlum suça sürüklenen çocuk O.. teşhis etti, daha sonra savcılığa çağrıldık, O… ile oğlum M.. yüzleştirildi, teşhis işlemi yapıldı, okulda öğrenciler müdür odasına çağrılmadı, yalnızca bilgisayar üzerinden fotoğraflardan teşhis yapıldı, O… herzaman O… ismini kullanmıyor, ben olaydan sonra bizzat bir ay oğlum ile gelip gittim, ben suça sürüklenen çocuktan tedavi olması amacı ile şikayetçiyim, yoksa ceza alması amacı ile değil, çünkü oda çocuk, davaya katılmak istiyorum, ben olaydan savcılığın bize göndermiş olduğu tebligat üzerine haberdar oldum, savcılığa geldim, oğlum ile psikiyatri uzmanı yalnız görüşme yaptılar, tutanağa bağladılar, oğlum bana O… isimli bir çocuğun kendisine babasını öldüreceğinden bahisle tehdit ettiğini ve pipilerini birbirlerine baktıklarını, ona poposundan tecavüz etmeye çalıştığını, poposunun çok acıdığını oğlum bana anlattı, psikiyatri uzmanı oğluma korkma ailene anlat, ailen seni koruyacak dediği için oğlum bana da anlattı, oğlum bana anlattığı şeyleri yapan çocuğun okula hep bisiklet ile gidip geldiğini söylüyordu, bir ay boyunca okula gittiğimde O…. nın okula bisiklet ile gidip geldiğini gördüm, O…’ın K.. isimli bir arkadaşı varmış, oda bilgi sahibidir, ancak ifade vermek istemiyorlar” diye söylemiştir.

Katılan A… beyanında, “Ben suça sürüklenen çocuğun tedavi olması gerektiğinden dolayı şikayetçiyim, ben olayı eşimden öğrendim, onun bildiğinden farklı bir bilgim yoktur” diye söylemiştir.

Katılan M… beyanında, “ben bu olaylar olduğu zamanlarda … gidiyordum, 3. sınıfa gidiyordum, … İlkokulunun bahçesindeki halı sahanın yanında O… denen birisi ile tanıştım, kötü şeyler olmaya başladı. ( mağdur olayı anlatmadı). Bana fotoğraf gösterildi, o mu değil mi eskiden hatırlıyorum, fakat şimdi hatırlamıyorum. Ben O… isimli çocuğu eskiden hatırlıyordum, şimdi görsem hatırlayamam, O… cinsel organını benim popoma sürttü, o zaman sanırım ikinci sınıftaydım, bu olay okulda oldu, sınıfın adını hatırlamıyorum ama boş sınıflar vardı, bana okumuş olduğunuz ifadem doğrudur. Fotoğraflara okulda baktım, fotoğraflardaki kişilerden bana o harekete yapan O… isimli çocuğu gösterdim, O… bana o hareketleri yaptığında yalnızdık” diye söylemiştir.

 

TANIK BEYANI : Tanık A…  beyanında, “Ben M.. ile bir olay yaşadım, O.. ile ilgili bir olay bilmiyorum” diye söylemiştir.

 

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA : 2014 yılı içerisinde aynı okulda farklı sınıflarda okuyan SSÇ ile mağdurun arasında geçen olayda; SSÇ nin mağduru okulda bulunan boş sınıfa götürerek kendi pantolonunu ve onun pantolononu indirdiği, cinsel organını mağdurun cinsel organına dokundurup mağdurun poposuna sürterek sokmaya kalkıştığı, mağdurun canının yanması üzerine eyleminden vazgeçtiği, olayın sonunda da SSÇ nin mağduru olayın ortaya çıkmasını engellemek için başkalarına anlatırsan babanı öldürürüm demek suretiyle tehdit ettiği, bu şekilde SSÇ nin mağdura yönelik olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve tehdit suçlarını işlediği tüm dosya kapsamından, mağdurun adli raporu, tanık ifadeleri, savcılık huzurunda gerçekleştirilen teşhis tutanağı ile sabit olduğundan SSÇ nin eylemine uyan ve lehine olan 5237 sayılı yasanın 6545 sayılı yasa ile değişmeden önceki 103/2, 35, 31,/2, 106/1,1 cümle, 31/2 maddeleri gereğince cezalandırılmasına, SSÇ hakkında yaşının küçüklüğü nazara alınarak hakkında 5395 sayılı yasa uyarınca çocuklara özgü güvenlik tedbirine hükmedilmesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunmuştur.

 

DELİLLER : Suça sürüklenen çocuk O…’nin savunmaları, Katılanlar M.., Ü… ve A…’in beyanları, Tanık A…’un beyanı, Muğla ATK Şube Müdürlüğünün …/../2015 tarih 6040…/…/… sayılı raporu, Fethiye Devlet Hastanesinin ../../2015 tarih 8282…/… sayılı SSÇ O..’ye ait raporu, ../../2015 tarihli teşhis tutanağı, …/../2015 tarihli araştırma tutanağı, Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr …’ın “yazılı ifademdir” başlıklı beyanı ve ekleri, Bilirkişi …’nin SSÇ O…’ye ait ../../2015 tarihli Sosyal İnceleme Raporu, Adli Tıp Kurumu 6.Adli Tıp ihtisas Kurulunun … 2015 tarih … karar sayılı Katılan M…’e ait rapor, SSÇ’ye ait nüfus ve adli sicil kayıtları.

 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE : Yapılan yargılama ve dosya kapsamı içindeki mahkememizce hükme esas alınan yazılı ve sözlü tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; Fethiye C.Başsavcılığının …/../2015 tarih 2015/.. esas sayılı iddianamesi ile suça sürüklenen çocuk O… hakkında katılan M…’i okudukları okul olan .. İlköğretim Okulunun .. bloğunda bulunan boş sınıfa götürerek pantolonunu indirdiği, kendisinin de pantolonunu indirerek katılanın cinsel organına dokunduğu, kendi cinsel organını katılana gösterdiği ve cinsel organını katılanın poposuna sürterek sokmaya çalıştığı, katılanın olayı ailesine anlatmaması için katılana olayı başkalarına anlattığın taktirde babanı öldürürüm diyerek tehdit ettiği iddiası ile çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve tehdit suçundan TCK’nın 103/2, 35, 31/2, 106/1-1.cümle, 31/2 maddeleri uyarınca yargılanıp cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmış ise de; Katılan M…’in yaşadığı olayı ailesine anlatmadığı, katılanın aynı sınıftan arkadaşı olan A… ile aynı yerde birbirlerinin cinsel organına dokundukları, A…’in ailesinin olayı öğrenmesi üzerine C.Başsavcılığına başvurdukları, bunun üzerine verilen kararın katılanın annesine tebliğ edilmesi üzerine katılanın annesinin katılanı …..2015 tarihinde Antalya Araştırma Hastanesine muayene ettirmek üzere götürdüğü, ….2015 tarihinde de Fethiye C.Başsavcılığına gelerek beyanda bulunduğu, katılanın savcılıkta alınan beyanında ifade tarihinde 3. sınıfta olduğunu, soyadını bilmediği O… isimli arkadaşının cinsel organı ile kendi poposuna sürterek girmeye çalıştığını, bu olayın “yaklaşık iki yıl önce” olduğunu ve “olay yaşandığında 2. sınıfta olduğunu” beyan ettiği, Katılanın soruşturma aşamasında C.Savcısına vermiş olduğu ifadenin görüntülü ve sesli kaydı duruşmada izlendiğinde; SSÇ’nin kendisine karşı gerçekleştirmiş olduğu cinsel eylemleri 2013 yılında gerçekleştirdiğini beyan ettiğinin görüldüğü, cinsel istismarın zamanını kesin olarak anlatamadığı, SSÇ O…’nin ../../2001doğumlu olduğu, Anlaşılmıştır.

Sonuç olarak; suça sürüklenen çocuk O….’nin, mağdurun … 2015 tarihli savcılık beyanında SSÇ’nin kendisine karşı cinsel fiilleri “yaklaşık 2 yıl önce”, “2. sınıfta iken”, (savcılık tarafından kayda alınan kamera kaydında ise 2013 yılında) yaptığını, suç tarihi 2. sınıfın başı (Eylül – Ekim 2013) kabul edildiğinde (mağdurun ifade tarihi olan 8 Ocak 2015 tarihinde 3. sınıfa gittiğini beyan ettiği dikkate alındığında) SSÇ’nin 12 yıl 3 – 4 aylık olduğu, “yaklaşık 2 yıl” beyanı kabul edildiğinde SSÇ’nin 11 yıl 7 aylık olduğu, mağdurun duruşmada olayı ve tarihini açıklıkla anlatamadığı, mağdurun annesi, mağdurun kendisine 2013 yılından 2014 yılı sonuna kadar SSÇ’nin mağdura cinsel istismarda bulunduğunu kendisine psikiyatri doktorunun yanında anlattığını beyan ettiği, iddia edilen suça ilişkin şikayetin … 2015 tarihinde yapıldığı, suç tarihine ilişkin olarak suçun SSÇ’nin 12 yaşını doldurduğu dönemde işlendiği yönünde bir delil bulunmadığı, olayın ortaya çıkış şekli, mağdurun suç tarihine ilişkin çelişkili açıklamalarındaki şüphenin SSÇ lehine yorumlanması gerektiği, sonuç olarak, suç tarihi itibariyle SSÇ’nin mağdura karşı cinsel istismar suçunu işlediği ancak, suç tarihi itibariyle 12 yaşını doldurmadığı anlaşıldığından CMK’nın 223/4-b maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir. SSÇ’nin 5237 sayılı TCK’nın 31/2, 5395 sayılı kanunun 11. maddeleri gereğince çocuklara özgü güvenlik tedbiri altına alınmasına, güvenlik tedbiri olarak 5395 sayılı kanunun 11, 5/1-a maddeleri gereğince danışmanlık tedbirinin uygulanmasına karar vermek gerekmiştir. Suça sürüklenen çocuk O…’nin, mağdur M…’e karşı, babasını öldürmekle tehdit ettiği ancak, suç tarihi itibariyle 12 yaşını doldurmadığı anlaşıldığından CMK’nın 223/4-b maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir. SSÇ’nin 5237 sayılı TCK’nın 31/2, 5395 sayılı kanunun 11. maddeleri gereğince çocuklara özgü güvenlik tedbiri altına alınmasına, güvenlik tedbiri olarak 5395 sayılı kanunun 11, 5/1-a maddeleri gereğince danışmanlık tedbirinin uygulanmasına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. A) 1. Suça sürüklenen çocuk O…’nin, mağdurun 8 Ocak 2015 tarihli savcılık beyanında SSÇ’nin kendisine karşı cinsel fiilleri “yaklaşık 2 yıl önce”, “2. sınıfta iken”, (savcılık tarafından kayda alınan kamera kaydında ise 2013 yılında) yaptığını, suç tarihi 2. sınıfın başı (Eylül – Ekim 2013) kabul edildiğinde (mağdurun ifade tarihi olan 8 Ocak 2015 tarihinde 3. sınıfa gittiğini beyan ettiği dikkate alındığında) SSÇ’nin 12 yıl 3 – 4 aylık olduğu, “yaklaşık 2 yıl” beyanı kabul edildiğinde SSÇ’nin 11 yıl 7 aylık olduğu, mağdurun duruşmada olayı ve tarihini açıklıkla anlatamadığı, mağdurun annesi, mağdurun kendisine 2013 yılından 2014 yılı sonuna kadar SSÇ’nin mağdura cinsel istismarda bulunduğunu kendisine psikiyatri doktorunun yanında anlattığını beyan ettiği, iddia edilen suça ilişkin şikayetin … 2015 tarihinde yapıldığı, suç tarihine ilişkin olarak suçun SSÇ’nin 12 yaşını doldurduğu dönemde işlendiği yönünde bir delil bulunmadığı, olayın ortaya çıkış şekli, mağdurun suç tarihine ilişkin çelişkili açıklamalarındaki şüphenin SSÇ lehine yorumlanması gerektiği, sonuç olarak, suç tarihi itibariyle SSÇ’nin mağdura karşı cinsel istismar suçunu işlediği ancak, suç tarihi itibariyle 12 yaşını doldurmadığı anlaşıldığından CMK’nın 223/4-b maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına,
  2. SSÇ’nin 5237 sayılı TCK’nın 31/2, 5395 sayılı kanunun 11. maddeleri gereğince çocuklara özgü güvenlik tedbiri altına alınmasına, güvenlik tedbiri olarak 5395 sayılı kanunun 11, 5/1-a maddeleri gereğince danışmanlık tedbirinin uygulanmasına,
  3. B) 1. Suça sürüklenen çocuk O…’nin, mağdur M…’e karşı, babasını öldürmekle tehdit ettiği ancak, suç tarihi itibariyle 12 yaşını doldurmadığı anlaşıldığından CMK’nın 223/4-b maddesi gereğince ceza verilmesine yer olmadığına,
  4. SSÇ’nin 5237 sayılı TCK’nın 31/2, 5395 sayılı kanunun 11. maddeleri gereğince çocuklara özgü güvenlik tedbiri altına alınmasına, güvenlik tedbiri olarak 5395 sayılı kanunun 11, 5/1-a maddeleri gereğince danışmanlık tedbirinin uygulanmasına,
  5. C) SSÇ’nin kendi kusurundan kaynaklanan bir yargılama gideri yapılmadığından CMK’nun 327/1 maddesi gereğince yargılama giderinin devlet hazinesi üzerinde bırakılmasına,

Dair, SSÇ ve SSÇ müdafii ile katılan Ü… ve mağdur M.. vekili Av….’nün yüzüne karşı, tefhim tarihinden itibaren 1 hafta içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine, hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatılmak suretiyle, Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere, iddia makamının mütalaasına aykırı olarak oybirliği ile verilen karar KAPALI duruşmada açıkça okunup usulen anlatıldı.20/10/2015