T.C.

SİNCAN

  1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARARI

DEĞİŞİK İŞ NO : 2012/….

BAŞKAN                       : …..

ÜYE                                         : ….

ÜYE                                         : …..

KATİP                          : ….

 

Ankara C. Başsavcılığının ../../2012 tarih ve 2012/….. Soruşturma 2012/….. Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair kararına şikayetçi vekili itiraz etmekle; bu konuda C. Savcısının yazılı mütalaası alındıktan sonra evrak ve ekleri tetkik edildi.

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İtiraz üzerine Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar evrakının yapılan incelemesinde; şikayetçinin şikayeti üzerine şüpheli hakkında ”Adli Görevi Kötüye Kullanma İddiası” suçundan dolayı soruşturma açıldığı, soruşturma sonunda Ankara C. Başsavcılığı’nca şüpheli hakkında müsnet suçtan kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın verildiği anlaşıldığından,

Dosya kapsamına göre; H…’nin tedavi gördüğü … Hastanesinden tedavi evraklarının istenerek, sağlık raporunun hangi şartlar altında hangi aşamalardan geçerek verildiği, Adli Tıp Gözlem İhtisas dairesinin raporundaki belirtilen hastalığın ne zaman ortaya çıktığının ve … Hastanesinin raporu düzenlediği tarihte hastalığın mevcut olup olmadığının sorulup araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik soruşturma ile verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar usul ve yasaya aykırı bulunduğundan itirazın kabulüne karar vermek gerekmiş olup aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

 

KARAR/Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Şikayetçi vekilinin İTİRAZININ KABULÜNE,

         2-Ankara C. Başsavcılığının ../../2012 tarih ve 2012/…. soruşturma 2012/…. karar sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına dair Kararın 5271 sayılı CMK.’nın 173. maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

         3-Karardan bir suretinin şikayetçi vekiline Ankara C. Başsacılığınca TEBLİĞİNE,

4-Evrakın gereği için Ankara C. Başsavcılığına TEVDİİNE,

5-Evrak üzerinde yapılan inceleme sonucu Cumhuriyet Savcısının talebine uygun CMK’nın 173 ve 271 maddelerine göre oy birliğiyle kesin olarak karar verildi. ../../2012