TC.

FETHİYE

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO:2015/….D.İş

 

BAŞKAN:……..

ÜYE        :…….

ÜYE        :…….

KATİP     :…….

 

Fethiye .. Asliye Ceza Mahkemesinin ../../2015 tarih 2014/…E. 2015/… Karar sayılı ilamı ile sanık … hakında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına katılan …. vekili Av. Osman Alper OLGUN tarafından itiraz edildiği ve itiraz yerinde görülmediğinden dava dosyası Mahkememize gönderilmekle Mahkememiz değişik iş defterine kaydı yapıldı.

Cumhuriyet Savcısının yazılı mütalaası alındı.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Katılan vekili tarafından yapılan itiraz üzerine Fethiye .. Asliye ceza Mahkemesinin ../../2015 tarih 2014/…E. 2015/… Karar sayılı ilamı ile sanık … hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının şekli şartları bakımından yapılan incelemede, sanığın hükmün geri bırakılmasına engel mahiyette sabıkasının olmadığı, sanığa hükmedilen cezanın 2 yılın altında olduğu, sanığın hükmün açıklanmasına muvafakat ettiği ancak katılanların meydana gelen zararına ilişkin Mahkemece herhangi bir araştırma yapılmadığı, zarara ilişkin müştekilere ya da müştekiler vekilinin zararlarının olup olmadığının ve varsa miktarının sorulması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği kanaatine varıldığından ve Fethiye .. Asliye ceza Mahkemesinin ../../2015 tarih 2014/…E. 2015/… Karar sayılı ilamı ile sanık … verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına katılan … vekili Av. Osman Alper OLGUN tarafından yapılan itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir.

K A R A R : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1.Fethiye .. Asliye ceza Mahkemesinin ../../2015 tarih 2014/…E. 2015/… Karar sayılı ilamı ile sanık …. hakkın verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına katılan vekili Av. Osman Alper OLGUN tarafından yapılan itirazın kabulüne,

2.Fethiye .. Asliye ceza Mahkemesinin ../../2015 tarih 2014/…E. 2015/… Karar sayılı ilamı ile sanık … hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına,

  1.           Kararın mahallince itiraz edene tebliğine,

4.Dosyanın Fethiye .. Asliye ceza Mahkemesine gönderilmesine,

Dair, C. Savcısının mütalaasına uygun ve kesin olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.08.10.2015