T.C.

AFYONKARAHİSAR

  1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

(2.HEYET)

Ceza Verilmesine Yer Olmadığına

Mahkumiyet (HAGB)

 

DOSYA NO      : 2018/.. Esas

KARAR NO       : 2018/…

C.SAVCILIĞI ESAS NO  : 2018/…

 

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

 

BAŞKAN           : …

ÜYE      : …

ÜYE      : …

  1. SAVCISI : …

KATİP   : …

 

DAVACI           : K.H.

SANIK : H…

MÜDAFİ        : Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

GÖZALTI TARİHİ          : 11/01/2018 (1 gün)

TUTUKLAMA TARİHİ    : 12/01/2018

TAHLİYE TARİHİ          : 30/05/2018

 

SANIK  : Ş…

MÜDAFİ           : Av. …

GÖZALTI TARİHİ          : 11/01/2018 (1 gün)

TUTUKLAMA TARİHİ    : 12/01/2018

TAHLİYE TARİHİ          : 30/05/2018

 

SANIK  : D..

MÜDAFİ           : Av. …

GÖZALTI TARİHİ          : 11/01/2018 (1 gün)

 

SUÇ      : Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak

SUÇ TARİHİ / SAATİ    : 11/01/2018

SUÇ YERİ         : AFYONKARAHİSAR/MERKEZ

KARAR TARİHİ : 10/10/2018

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşması sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:

Afyonkarahisar C. Başsavcılığının ../03/2018 tarih ve 2018/.. Esas sayılı iddianamesi ile; “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Afyonkarahisar ilinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, yetiştiren ve ticaretini yapan şahıslarla ilgili olarak yapılan istihbari çalışmalar ve bilgiler doğrultusunda Afyonkarahisar ilinin uyuşturucu madde sevkiyatında geçiş güzergahında bulunmasından dolayı yapılan risk analizi çalışmaları kapsamında ../01/2018 günü .. .. … plaka sayılı aracın ../01/2018 günü Antalya’dan hareket ile İstanbul iline gittiği, kısa müddet sonra İstanbul ilinden hareket ile Afyonkarahisar iline doğru geldiğinin PTS sisteminden tespit edildiği, bu nedenle .. .. .. plakalı aracın ../01/2018 günü Kütahya yolu Afyon girişi Özdilek civarında kontrol noktasına alınmak istenildiği sırada şüpheli H..’in dur ikazına uymayarak yol kenarında bulunan demir bariyer arasından kaçmak istediği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve aracın demir bariyer üzerinde asılı vaziyette kaldığı, görevliler tarafından aracın yanına gidildiğinde aracın sağ ön yolcu kısmında şüpheli D..’ın arka sağ koltukta Ş..’ın ve şoför mahallinde şüpheli H…’in olduklarının tespit edildiği,

Cumhuriyet Başsavcılığımızca gecikmesinde sakınca bulunan hal hapsamında verilen arama kararı gereğince  .. .. … plaka sayılı, 20.. model, … renkli …  marka  aracın ön yolcu koltuğu ile arka koltuk arasında kalan paspas üzerinde bulunan beyaz renkli poşet kontrol edildiğinde 2 adet ağzı ve yapıştırma bölümleri açılmamış üzerinde .. meyveli kek ibaresi bulunan her iki kek ambalajı açıldığında içerisinde şeffaf poşet içerisinde tahmini 300 gram civarında uyuşturucu Bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulunarak el konulduğu, ele geçen uyuşturucu maddenin yapılan genel görünüm ve tartım tutanağından ele geçen bonzai (Jamaika) maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddenin daralı ağırlının 312,3 gram olduğunun tespit edildiği,

Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliğinin ../01/2018 tarih ve 2018/.. D.İş sayılı kararı ile C.Başsavcılığımızca verilen el koyma kararının onandığı,

Dosya kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan H…’in alınan beyanında özetle, … beyan ettiği,

Dosya kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan Ş…’ın alınan beyanında özetle; … beyan ettiği,

Dosya kapsamında şüpheli olarak ifadesi alınan D…’ın alınan beyanında özetle; … beyan ettiği,

Şüphelilerden ele geçen uyuşturucu maddenin İzmir Polis Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderilmesi sonucu düzenlenen uzmanlık raporuna göre, söz konusu maddenin uyuşuturucu maddelerin sentetik kannabinoidler grubunda yer alan ADB-FUBINACA ve AMB-FUBINACA maddeleri ihtiva ettiğinin tespit edildiği,

Yapılan tahkikat, alınan ifadeler ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin bulunduğu araç içerisinde elde edilen uyuşturucunun miktar olarak uyuşturucu özelliği dikkate alındığında kullanım sınırının üzerinde olduğu, şüphelilerin çelişen ifadelerinin varlığı, şüphelilerin uygulama noktasında durdurulmak istenmelerine rağmen kaçmaya çalıştıkları, uyuşturucuların paketlenme şekli (kek jelatinlerinin içine sarılı vaziyette bulunduğu), söz konusu uyuşturucu maddenin bir defalık kullanımının ön rapora göre 0,5 gram olduğu dikkate alındığında ele geçirilen maddenin kullanım sınırını aşan ve ortalama 30.000 TL gelir elde etmeye müsait oranda olduğu gibi durumlar birlikte dikkate alındığında, şüphelilerin eylemlerinin TCK’nın 188/3 maddesi kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçunu oluşturduğu iddiasıyla sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmaları” talebiyle Mahkememize kamu davası açılmıştır.

 

SAVUNMA        :

Sanık Ş… Savunmasında: “…” demiştir.

 

Sanık D… Savunmasında: “…” demiştir.

 

Sanık H… Savunmasında: “…” demiştir.

 

DELİLLER         :

-Araştırma, Tespit, Olay Araç Arama, El Koyma ve Yakalama Tutanağı, Genel Görünüm ve Tartım Tutanağı, Ön Rapor,

-Sanıklar Ş.., D.., H..  haklarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesince tanzim edilen tositoloji raporları,

-İzmir Kriminal Polis Laboratuvarınca tanzim edilen ../01/2018 tarih ve … numaralı uzmanlık raporu,

-Sanıklara ait nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm dosya kapsamı.

 

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDA MÜTALAASINDA:

Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından uyuşturucu madde kullanan, yetiştiren ve ticaretini yapan kişilere yönelik olarak yapılan çalışmalar sırasında .. .. … plakalı aracın ../01/2018 tarihinde Antalya ilinden İstanbul iline gittiği ve kısa bir süre sonra dönüşe geçtiğinin tespit edilmesi üzerine, uyuşturucu madde alındığı değerlendirilerek ../01/2018 günü Özdilek kavşağında kontrol noktası oluşturulduğu, kontrol noktasına gelen araç sürücüsünün dur ihtarına uymadığı, ancak aracın bariyerleri geçemediği, araç içerisinde sanıkların bulunduklarının görüldüğü, Afyonkarahisar C. Savcısının yazılı arama emri üzerine araçta yapılan arama sırasında arka koltuk paspası üzerinde poşet içerisinde 312,3 gram gelen ve bonzai olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ele geçirilen bu maddeler üzerinde İzmir Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan inceleme sonucu net 298 gram gelen maddenin uyuşturucu maddelerden sentetik kannobionit grubunda yer alan ADB-FUBİNACA ve AMB-FUBİNACA maddesi ihtiva ettiğine dair uzmanlık raporu düzenlendiği, sanıklar H.. ile Ş..’ın uyuşturucu maddeyi kullanmak amacıyla satın aldıklarını ve uyuşturucu kullanıcısı olduklarını beyan ettikleri, her ne kadar sanıklar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan dolayı kamu davası açılmış ise de sanıkların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, ele geçirilen uyuşturucu maddeyi satmak amacıyla satın alıp bulundurduklarına dair savunmalarının aksine delil elde edilemediği, ele geçirilen uyuşturucu maddenin sanıkların kişisel kullanım miktarı sınırlarında olduğu. Böylece sanıkların eylemlerinin içmek amacıyla uyuşturucu madde satın almak suçunu oluşturduğu, sübuta erdiğinden;

1-Sanıklar D.. ile H…’in eylemlerine uyan 5237 Sayılı TCK.nın 191/1, 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılmalarına, haklarında TCK.nın 191/8.a maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına,

2-Sanık Ş… hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı bulunduğundan, sanığın eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.nın 191/1, 53/1, 58/6 maddeleri gereğince cezalandırılmasına,

3-Adli emanetin 2018/.. sırasında kayıtlı bulunan uyuşturucu maddenin 5237 Sayılı TCK.nın 54/1-4 maddesi gereğince müsaderesine,

4-Sanıkların tutuklulukta ve gözaltında kaldığı sürelerin TCK.nın 63 maddesi gereğince cezalarından mahsubuna

Karar verilmesi kamu adına mütala ve talep olunur dedi.

 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABUL: Yukarıda açıklanan deliller doğrultusunda ve tüm dosya kapsamına göre; … karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

 

H  Ü  K  Ü  M : Gerekçesi ayrıntılı kararda Açıklandığı Üzere;

1-Sanık D… hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan TCK.nun 188/3 maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle Mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanık savunması ve dosya kapsamı dikkate alınarak, sanığın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediğinin sabit olmadığı, sanığın eyleminin “Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçunu oluşturduğu anlaşılmakla,

Sanık D…’ın “Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçundan sübut bulan eylemine  uyan 5237 Sayılı TCK’nun 191/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli ve suçun işlenmesindeki özellikler, kullanılan araç, suçun  konusu önem  ve değeri sanığın güttüğü amaç ve saik  göz  önüne alınarak, asgari hadden ceza tayini ile sanığın takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişi, suçun işlenmesinden sonra ve yargılama sürecindeki davranışları,  cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri  lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek, 5237 Sayılı TCK’nun 62 maddesi gereğince sanığa verilen cezanın takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin verilen cezasından TCK.nın 63 maddesi gereğince MAHSUBUNA,

6545 Sayılı Yasanın 68.maddesi ile değişik TCK.nun 191/8.a maddesi dikkate alınarak,  5271 Sayılı CMK’nun 231 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK’nun 231/8. maddesi gereğince 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, bu süre içerisinde herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına,

Sanığın 5 yıllık süre içerisinde tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıca madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde hakkında hükmün açıklanacağı hususunun sanığa İHTARATINA, (ihtarat yapılamadı)

Sanığın denetim süresi içinde tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıca madde satın almaması, kabul etmemesi veya bulundurmaması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması halinde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan KALDIRILMASINA,

 

2-Sanık H… hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan TCK.nun 188/3 maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle Mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanık savunması ve dosya kapsamı dikkate alınarak, sanığın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediğinin sabit olmadığı, sanığın eyleminin “Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçunu oluşturduğu anlaşılmakla,

Sanık H…’in “Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçundan sübut bulan eylemine  uyan 5237 Sayılı TCK’nun 191/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli ve suçun işlenmesindeki özellikler, kullanılan araç, suçun  konusu önem  ve değeri sanığın güttüğü amaç ve saik  göz  önüne alınarak, asgari hadden ceza tayini ile sanığın takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişi, suçun işlenmesinden sonra ve yargılama sürecindeki davranışları,  cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri  lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek, 5237 Sayılı TCK’nun 62 maddesi gereğince sanığa verilen cezanın takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin verilen cezasından TCK.nın 63 maddesi gereğince MAHSUBUNA,

6545 Sayılı Yasanın 68.maddesi ile değişik TCK.nun 191/8.a maddesi dikkate alınarak,  5271 Sayılı CMK’nun 231 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK’nun 231/8. maddesi gereğince 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, bu süre içerisinde herhangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına,

Sanığın 5 yıllık süre içerisinde tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıca madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde hakkında hükmün açıklanacağı hususunun sanığa İHTARATINA, (ihtarat yapılamadı)

Sanığın denetim süresi içinde tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıca madde satın almaması, kabul etmemesi veya bulundurmaması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması halinde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan KALDIRILMASINA,

 

3-Sanık Ş… hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan TCK.nun 188/3 maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle Mahkememize kamu davası açılmış ise de; sanık savunması ve dosya kapsamı dikkate alınarak, sanığın uyuşturucu madde ticareti yapmak suçunu işlediğinin sabit olmadığı, sanığın eyleminin “Kullanmak Amacıyla Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçunu oluşturduğu,

Sanık hakkında uyuşturucu madde kullanmak amacıyla bulundurmak suçundan Antalya … C. Başsavcılığının 2016/.. soruşturma nolu 2016/.. karar sayılı kararı ile Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine karar verildiği, TCK.nın 191/5 maddesi gereğince erteleme süresi zarfında kişinin kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde 4.fıkra uyarınca ihlal nedeni sayılacağı ve ayrı bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılamayacağı dikkate alınarak, sanığa uyuşturucu madde kullanmak ve kullanmak amacıyla bulundurmak suçundan CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

Antalya … C. Başsavcılığının 2016/.. soruşturma nolu 2016/.. karar sayılı kararı ile Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine kararı verildiğinden bu yönde gereğinin takdir ve ifası için ihbar müzekkeresi yazılmasına,

 

4-Adli emanetin 2018/… sırasında kayıtlı uyuşturucu maddelerin TCK.nın 54/1-4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

 

5-Her bir sanık yönünden yapılan yargılama gideri 20 TL.nin altında kaldığından yargılama giderinin hazine üzerinde BIRAKILMASINA,

 

Dair, sanıklar H.. ve Ş.. ile tüm sanıklar müdafiilerinin yüzünde, C.Savcısı …’ın katılımı ile sanıklar ve müdafiilerin açısından kararın tefhiminden,  itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya bu Mahkemelere müracaat ile zabıt katibine yazdırılıp hakime tasdik ettirilecek bir tutanak ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmak hak ve yolları açık olmak üzere mütalaaya uygun olarak oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 10/10/2018