T.C.

MUĞLA

.. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

 

DEĞİŞİK İŞ NO             :2014/… D.İş

BAŞKAN                                  :….

ÜYE                                         :….

ÜYE                                         :….

KATİP                          :….

 

İTİRAZ EDEN

ŞİKAYETÇİ                               : …..

VEKİLİ                                     : Av. Osman Alper OLGUN

İTİRAZA KONU KARAR            : Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının ../../2014 tarih ve 2014/… sayılı takipsizlik kararı

SUÇ                                                     : Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek

İTİRAZ TARİHİ                         :../../2014

KARAR TARİHİ                         :../../2014

 

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının ../../2014 tarih ve 2014/… sayılı takipsizlik kararına müşteki vekili tarafından ../../2014 havale tarihli dilekçe ile itiraz edilmiş olup, itiraz hususunda bir karar verilmek üzere takipsizlik tomar evrakı mahkememize gönderilmiş olup, Cumhuriyet Savcısının yazılı görüşü alınarak,

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Evrakın tetkikinde, müştekinin iddiaları ile ilgili araştırma yapılmadığı ve delillerin toplanmadığı anlaşıldığından usul ve yasaya uygun olmayan Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının ../../2014 tarih ve../../2014 sayılı şüpheli hakkındaki takipsizlik kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

KARAR:Gerekçezi yukarıda açıklandığı üzere;

İTİRAZIN KABULÜNE,

                                               Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının ../../2014 tarih ve 2014/… sayılı şüpheli ….. hakkındaki kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın KALDIRILMASINA,

                                               Şüpheli hakkında mahkemeye kamu davası açılmasına,

                                               Karardan bir suretin itiraz edene Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca tebliğine,

Gereği yapılmak üzere tomar evrakın Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

Evrak üzerinde yapılan inceleme neticesi talebe uygun olarak olarak oy birliği ile kesin olarak karar verildi.10.03.2014