T.C.
FETHİYE
AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Mahkimiyet & Hapis
HAGB
DOSYA NO : 2019/…
KARAR NO : 2019/…
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2019/…

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN :…
ÜYE :…
ÜYE : …
C. SAVCISI : …
KATİP : …

DAVACI : K.H.
SANIK :Ö…
VEKİLİ :Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA
SANIK :T…
VEKİLİ : Av. …
SANIK :Z…
VEKİLLERİ :Av. …
GÖZALTI TARİHİ : …/01/2019
TUTUKLAMA – TAHLİYE : ../01/2019 – ../09/2019
SANIK :B…
VEKİLİ :Av. A…

SUÇ : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak
SUÇ TARİHİ / SAATİ : ../01/2019
SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE
KARAR TARİHİ : ../09/2019

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:
Fethiye C. Başsavcılığının …/06/2019 tarih ve 2019/.. soruşturma sayılı iddianamesi ile sanıklar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 5237 Sayılı TCK.nun 188/3, 188/4, 188/6, 53, 54, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.
SAVUNMA:
Sanık Z..Savunmasında: ” ….” diye söylemiştir.
Sanık B… Savunmasında: ” …” diye söylemiştir.
Sanık T.. Savunmasında: “….” diye söylemiştir.
Sanık Ö… Savunmasında: “….” diye söylemiştir.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALASINDA : ” Sanık Z..’ in aracında yakalanan uyuşturucu maddelerin çeşitliliği, saklanış biçimi, sanık Z..’ in samimi ikrarları, diğer sanıkların, sanık Z..’ den uyuşturucu madde temin ettikleri ve karşılığında ücretini ödediklerine dair beyanları birlikte değerlendirildiğinde; sanık Z..’ in TCK’ nin 188/3, 188/4 uyarınca uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediğinin sabit olduğu, diğer sanıklar T.., Ö.. ve B..’ un dosya kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına dair delillerin bulunmadığı, sanıkların kanlarında yapılan testlerde uyuşturucu madde kullandıklarının tespit edildiği, sanık Z..’ in diğer sanıklar hakkında verdiği samimi beyanlar da nazara alınarak, sanıklar T.., Ö.. ve B..’ un uyuşturucu madde ticareti suçunu işlemediklerinin değerlendirildiği, sanıkların eylemlerine uyan TCK’ nin 191. Madde uyarınca uyuşturucu madde kullanmak suçundan ayrı ayrı cezalandırılmalarına, adli emanettiki uyuşturucu maddelerin TCK 54. Madde uyarınca müsaderesine, tutuklu sanık Z…’ nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, alması muhtemel ceza miktarı ve sanığa isnat edilen suçun CMK 100 ve devamı maddelerinde sayılan katalog suçlardan olması nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.” diye söylemiştir.
DELİLLER:
Sanık savunmaları, Yakalama üst arama tutanakları, biyokimya raporları, tartı ve ön ekspertiz tutanağı, arama – el koyma ve yakalama tutanağı, olay – yakalama – arama ve el koyma tutanağı, Fiziki takip tutanağı, İzmir Kiriminal Polis Laboratuvarı raporu, beyanlar ve dosya kapsamındaki diğer belgeler hep birlikte değerlendirildiğinde;
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Yapılan yargılama, toplanan deliller, taraf beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;
Kolluk görevlilerince sanık Ö…’ün ikametinde beraber yaşadığı erkek arkadaşı ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler elde edildiği, kolluk görevlilerince olay günü Saat:20.15 sıralarında bahse konu ikamet görülebilecek şekilde ekip olarak tedbir alındığı ve ikamet gözetlenmeye başlandığı, Saat: 21.05 sıralarında ikametin giriş kapısının aydınlatma ışığının yandığı ve dış kapısının açılarak ikametten 3 erkek şahsın çıktığı görüldüğü, şahısların ikametten çıktıktan sonra … Caddesinden çarşı istikametine doğru yaya olarak gittiklerinin görülmesi üzerine şahıslar takibe alındığı, şahıslar Saat: 21.15 sıralarında .. önüne geldiklerinde bankamatik önünde durarak işlem yaptıkları görüldüğü, 1-2 dakika sonra şahısların bankamatik önünden ayrılarak geldikleri istikamete doğru tekrar yaya olarak gittikleri ve … paspatur girişine geldiklerinde üzerinde … bulunan erkek şahsın diğer iki erkek şahıs ile vedalaştıktan sonra ayrılarak yukarıda belirtilen ikamete doğru gittiği, diğer iki erkek şahsın ise kavşakta bulunan otoparka doğru gittikleri ve otoparkta park halinde bulunan… Plaka sayılı ..renkli .. marka araca bindikleri görüldüğü, araçlarının çıkışını engelleyen başka bir aracın olması nedeniyle şahısların 5-10 dakika kadar araçlarını park yerinden çıkaramadıkları bu arada ikamete yönelen .. çeket giyen erkek şahsın ikamete giriş yaptığının görüldüğü akabinde park yerinden hareket eden .. Plaka sayılı aracın .. Caddesi istikametine doğru seyir haline geçtiğinin görülmesi üzerine araç takibe alındığı, aracın … istikametine doğru gittiği ve oradan .. Mahallesi yoluna girdiği görüldüğü,.. Mahallesi yolunun çok virajlı ve aydınlatmasının olmaması nedeniyle araca müdahale edilemediği, aracın daha güvenli bir yerde alınabilmesi için araç takibine devam edildiği ve araç … girişinde usulüne uygun olarak durdurulduğu, şahıslar araçtan indikleri sırada açılan kapılardan içeriye el feneri marifetiyle dışarıdan bakıldığında aracın şoför mahalli vites kolu ön kısmında bulunan üstü açık cep içerisinde 3 adet fişek şeklinde şeffaf streç filme sarılı vaziyette görünüm itibariyle uyuşturucu maddelerden Maroc denilen macun esrar maddesi görüldüğü, sanık Z… “gördüğünüz maddeler esrar maddeleridir ve bana aittir” şeklinde beyanda bulunduğu, sanıklar B.. ve Z.. üzerlerinde ve eşyalarında, kullanımlarında bulunan .. plaka sayılı araçta ve araç içerisinde buluna eşyalar üzerinde yapılan arama yapıldığı, yapılan aramada sanık Z..’nin üst aramasından elde edilerek el konulan şeffaf cam şişe içerisinde net ağırlığı 3,80gram ketamin maddesi, sanık Z… tarafından kiralandığı tespit edilen ve kendi kullanımındaki .. plaka sayılı araçta yapılan aramada ele geçirilerek el konulan 117 kutu her biri 10ml ‘lik SIVI KETASOL maddesi, 12 adet RİTALİNE 10mg uyarıcı haplar, 3 parça halinde toplamda 30,75gram REÇİNE (MACUN) ESRAR maddesi ve 96gram sıkıştırılmış toz esrar (TAKOZ ESRAR) maddesi ele geçirildiği, sanık Ö.. ve erkek arkadaşı sanık T..’ın ikametinde yapılan aramalar neticesinde; 2 parça halinde toplamda 4,50gram TOZ KETAMİNE maddesi, 15 parça halinde toplamda 120,36 gram REÇİNE (MACUN) ESRAR maddesi, 96gram (TAKOZ) sıkıştırılmış toz esrar maddesi, 2 parça halinde 31,03gram SKUNK maddesi, 1 adet tükenmez kalemden yapılma ketamin kullanımı için hazırlanmış içi boş aparat, 1 adet ketamin maddesi karıştırmak için kullanılan kart ve 1 adet metal uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildiği, sanıkların uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıklarına ilişkin iddia ile açılan davada,
İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce’nce düzenlenen …02.2019 tarihli uzmanlık raporunda ele geçirilen 0,01 gram ağırlığındaki yeşil renkli bitki kırıntılarının ve beyaz renkli kristalize katı madde parçalarının yeşil reçeteye tabii Ketamin ile uyuşturucu maddelerden THC(tetrahydrocannabinol) içerdiği, 1 adet plastik boru üzerinde yeşil reçeteye tabii Ketamin kalıntısı ve Kokain kalıntısının bulunduğu, OLYMPOS ibareli 1 adet kart üzerinde Ketamin kalıntısının bulunduğu, 10 ml ağırlığındaki sıvı madde, 3,8 gram ağırlığındaki beyaz toz renkli madde 117 kutu sıvı maddenin yeşil reçeteye tabii Ketamin içerdiği, AMSTERDAM HOLLAND ibareli 1 adet öğütücü üzerinde hint keneviri bitkisi kökenli uyuşturucu maddelerin aktif maddesi olan THC(tetrahydrocannabinol) kalıntısı bulunduğu, 26 gram ağırlığındaki yeşil renkli bitki parçalarının uyuşturucu maddelerden THC(tetrahydrocannabinol) ihtiva eden ve Esrar elde edilmesine elverişli hint keneviri bitkisine ait olduğu ve 5,6 gram ağırlığındaki yeşil renkli plaka madde, 80 gram ağırlığındaki yeşil renkli macunumsu madde, 95 gram ağırlığındaki yeşil renkli plaka maddenin ve 30 gram ağırlığındaki yeşil renkli macunumsu maddenin uyuşturucu maddelerden THC(tetrahydrocannabinol) ihtiva eden Esrar olduğunun rapor edildiği,
Fethiye Devlet Hastanesi tarafından sanıklardan alınan idrar örnekleri üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporunda sanıkların idrarında uyuşturucu maddeler gurubunda olan THC(MARİHUANA) bulunduğunun belirtildiği,
Sanık Z.. yönünden yapılan değerlendirmede;
… sanığın üzerine atılı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 188/3. maddesi uyarınca cezalandırılmasına, sanık T.. sanık Z..’den sadece macun ve ketamin aldığını beyan ettiği, sanık tarafından temin edilen uyuşturucu maddenin TCK’nın 188/4. fıkrasında düzenlenen maddelerden olmadığı anlaşıldığından sanık hakkında bu maddenin uygulanmasına yer olmadığına, verilen cezanın sanığın geleceği üzerinde meydana getirebileceği olası etkileri dikkate alınarak cezasından 5237 Sayılı TCK’nın 62/1.maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılmasına karar verilmiştir.
Sanıklar B…, Ö… ve T… yönünden yapılan değerlendirmede;
Sanıkların alınan savunmalarında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri, uyuşturucu madde kullanıcısı olduklarını beyan ettikleri, sanıkların uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına dair mahkumiyetine yetecek vicdani kanaat sağlayacak bir delilin dosya kapsamında bulunmadığı, sanıkların savunmalarının aksine suça konu uyuşturucu maddelerini başkasına satmak maksadında olduğunu gösterir yeterli delil bulunmadığı, sanıkların idrar ve kan tahlillerinde uyuşturucu etken maddesine rastlanmış olduğu, sanıklar Ö.. ve T..’nın ikametinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam miktarının kişisel kullanım sınırında kaldığı, sanık Z..’in de bayanları dikkate alındığında sanıkların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları hususunda herhangi bir davranış içerisine girip girmediklerine dair dosyada herhangi bir tespit, gözlem ve takibin bulunmadığı, sanıklar hakkında her ne kadar ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan dava açılmış ise de sanıkların üzerine atılı suçun değişen ve dönüşen suç vasfına göre ‘ kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu madde kullanmak’ suçunu oluşturduğu kanaatine varılarak,
5237 sayılı TCK’nin 191/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi göz önüne alınarak takdiren alt sınırdan ayrı ayrı cezalandırılmalarına, verilen cezanın sanıkların gelecekleri üzerinde meydana getirebileceği olası etkileri dikkate alınarak cezalarından 5237 Sayılı TCK’nın 62/1.maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılmasına, 5237 sayılı TCK’nin 191/8-a maddesinde “Bu kanunun 188 inci maddesinde tanımlanan uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması halinde, sanık hakkında bu madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.” hükmü gereğince TCK’nin 191/8-a, 191/9 maddeleri delaletiyle 5271 sayılı CMK’nin 231/6 maddesine göre sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi gerektiği, TCK’nin 6545 sayılı yasa ile değişik 191/3 maddesi uyarınca 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmalarına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere;
A)Sanık Z…’nin üzerine atılı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama eylemi yönünden;
Sanığın üzerine yüklenen “Uyuşturucu veya Uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nun 188/3 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, failin kastının yoğunluğu, suç konusu maddenin miktarı göz önüne alınarak takdiren sanığın 10 YIL HAPİS VE 1000 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Yasal koşulları oluşmadığından sanık hakkında TCK nın 188/4. ve 188/6. maddelerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,
Yasal koşulları oluşmadığından sanık hakkında TCK nın 192. maddesinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,
Verilen cezanın sanığın geleceği üzerinde meydana getirebileceği olası etkileri dikkate alınarak verilen cezadan 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 8 YIL 4 AY HAPİS VE 833 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın cezasından başkaca takdiri ya da yasal arttırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,
Sanığa verilen adli para cezasının TCK’nun 52/2 maddesine göre sanığın ekonomik ve diğer şahsi halleri nazara alınarak günlüğünün 20,00 TL’den hesaplanarak 16.660,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın ekonomik ve şahsi durumu göz önüne alınarak adli para cezasının aylık taksitler halinde ve her ay eşit miktarlarda tahsil edilmesi şartıyla 5237 sayılı TCK’nun 52/4. maddesi gereğince 24 eşit taksit halinde tahsiline, taksitlerden birisinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan miktarın tamamının bir seferde tahsil edileceğinin sanığa ihtarına,
Sanığın sonuç olarak 8 YIL 4 AY HAPİS VE 16.660,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın 5237 sayılı TCK’nın 53/1-a,c,d,e madde ve fıkrasındaki hakları kullanmaktan cezası tamamen infaz oluncaya kadar 53/1-c madde ve fıkrasındaki kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık haklarından ise şartla tahliye oluncaya kadar yoksun bırakılmasına,
Hürriyeti bağlayıcı cezanın süresi nedeni ile sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesi ve 5237 sayılı TCK’nın 50, 51. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,
Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, sabit ikametgah sahibi olması sebebiyle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yeterli olacağı anlaşıldığından tahliye edilmesine,
Sanık hakkında 5271 sayılı CMK’nın 109/3-a,b maddeleri uyarınca yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve her ayın 1. ve 15. günü bulunduğu mahalin kolluk birimine başvurarak imza yükümlülüğüne tabi tutulmasına,
Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucu doğuran bütün haller nedeni ile sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin hükmolunan cezadan TCK’nun 63. maddesi uyarınca mahsubuna,
B)Sanıklar B…, Ö..ve T..’ın üzerilerine atılı Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama eylemleri yönünden;
Sanıkların üzerilerine atılı değişen suç vasfına göre ”Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçunu işledikleri sabit görülerek 5237 sayılı TCK’nun 191/1. maddesi uyarınca takdiren sanıkların ayrı ayrı 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,
Cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri nazara alınarak sanıklara verilen cezanın 5237 sayılı TCK’nun 62/1. maddesi uyarınca 1/6 oranında indirilerek ayrı ayrı 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,
Sanıkların cezasından başkaca takdiri ya da yasal arttırım veya indirim yapılmasına yer olmadığına,
Sanıkların 5237 sayılı TCK’nın 53/1-a,c,d,e madde ve fıkrasındaki hakları kullanmaktan cezaları tamamen infaz oluncaya kadar 53/1-c madde ve fıkrasındaki kendi altsoyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık haklarından ise şartla tahliye oluncaya kadar yoksun bırakılmalarına,
Sanıkların üzerilerine atılı bulunan suçun vasıf değiştirerek TCK’nun 191/8-a-b,191/9, maddeleri kapsamına girdiği anlaşılmakla TCK’nun 191/9 delaletiyle CMK’nun 231. Maddesi uyarınca sanıklar hakkında verilen HÜKÜMLERİN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Sanıklar hakkında TCK’nun 191/3. maddesi uyarınca 1 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ UYGULANMASINA,
5271 sayılı CMK’nun 231(8) maddesi uyarınca sanıkların BEŞ yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulmalarına, takdiren sanıklara herhangi bir yükümlülük yüklenmesine gerek olmadığına,
5271 sayılı CMK’nun 231(10) maddesi uyarınca Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmedikleri ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesine karar verilmesine,
5271 sayılı CMK’nun 231(11) maddesi uyarınca denetim süresi içinde sanıkların kasten yeni bir suç işlemesi halinde, dosya re’sen ele alınarak, açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanmasına, Bu hususlarda sanıklara ayrıntılı ihtarat yapılmasına, (İhtar yapıldı )
C) Yargılama Giderleri ve Sair Hususlar Yönünden
Fethiye Adli Emanet Memurluğu’nun 2019/196 sırasında kayıtlı mühürlü bez torbada 22,0 gr hint keneviri, 194,6 gr esrar ve 115 x10 kutu uyuşturucu niteliği olmayan sıvı maddenin TCK 54/4. maddesi gereğince MÜSADERESİNE, adli emanetin aynı sırasına kayıtlı 1 adet plastik boru, Olympos ibaresi bulunan 1 adet kart ve Amsterdam Holland ibareli bir adet öğütücünün suçta kullanıldığı anlaşıldığından TCK 54/1. maddesi gereğince MÜSADERESİNE,
Yargılama nedeni ile yapılan giderler her sanık yönünden ayrı ayrı 20,00 TL’ nin altında kaldığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
Dair; sanıklar ve sanıklar müdafiinin yüzlerine karşı verilen kararın tefhim tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe suretiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde istinaf kanun yolu, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar yönünde ise Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, iddia makamının mütalaasına uygun olarak oybirliği ile verilen karar açıkça okunup bildirildi. ../09/2019