Genel Dava Vekaletnamesi:

……. Fethiye Vergi Dairesinde kayıtlı, Muğla Barosu Avukatlarından 12848800292 TC Kimlik No’lu Avukat Ahmet Cahit OLGUN ile 12818801212 TC Kimlik No’lu Avukat Osman Alper OLGUN’u, …………. birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya…..