T.C. MAHKUMİYET
FETHİYE (Hükmen Tutuklu)
AĞIR CEZA MAHKEMESİ BERAAT

DOSYA NO : 2019/…
KARAR NO : 2020/…
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2019/….

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : …
ÜYE : …
ÜYE : …
C. SAVCISI : …
KATİP : …

DAVACI : K.H.
SANIK : Ş…
VEKİLLERİ : Av. …
GÖZALTI TARİHİ : …/05/2019
TUTUKLAMA – TAHLİYE : …/05/2019-
SANIK : M…
VEKİLİ : Müdafii Av. OSMAN ALPER OLGUN
GÖZALTI TARİHİ : …/05/2019
TUTUKLAMA – TAHLİYE : ../05/2019-../07/2019
SUÇ : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama
SUÇ TARİHİ / SAATİ : ../05/2019 –
SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE
KARAR TARİHİ : …/01/2020

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA :
Fethiye C.Başsavcılığının ../10/2019 tarih ve 2019/.. esas sayılı iddianamesi ile;
Sanık Ş…’ın … ikametin karşısında bulunan cam seranın arkasındaki iki katlı beyaz boyalı betonarme binada kaldığı ve sanığın bu ikamet ettiği binadan uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine; belirtilen adreste fiziki takibe başlanıldığı,
…/05/2019 günü saat 23:15 sıralarında üzerinde iki kişi olan ve sürücüsü kasklı olan … plaka sayılı motorsiklette bulunan A…’nun gelerek belirtilen ikamet önünde durduğu ve sanık Ş…’ın ikametine girdiği ve bir kaç dakika kaldıktan sonra 23:20 sıralarında ikametten çıkarak gelmiş olduğu … plaka sayılı motorsiklete bindiği ve geldikleri istikamete doğru seyir halinde ilerledikleri ve motosikletin görevliler tarafından takibe alındığı, durdurularak yapılan aramada, A… isimli şahsın iç çamaşırı içerisinde daralı ağırlığı 0.58 gram gelen eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildiği ve el konulduğu, sanık Ş…’ın ikamet ettiği … karşısında bulunan cam seranın arkasındaki 2 katlı beyaz beton evin iki katında, müştemilatında, ikamette bulunan şahıslar ve eşyalar üzerinde yapılan aramada;
• 1 parça halinde salonda yerde halı üzerinde President ibareli sigara paketi içerisinde ağzı kilitli şeffaf poşet içerisinde daralı 8,70 gram EROİN Maddesi,
• 1 parça halinde salonda yerde halı üzerinde ağzı kilitli, sigara jelatini içerisinde daralı 2,04 gram EROİN Maddesi, 1 parça halinde salonda yerde halı üzerinde aliminyum folyo kağıda sarılı vaziyette daralı 0,44 gram EROİN Maddesi,
• 1 parça halinde salonda yerde halı üzerinde; aliminyum folyo kağıda sarılı vaziyette daralı 0,37 gram EROİN Maddesi,
• 1 parça halinde salonda girişe göre sol tarafta bulunan pencere kenarında sigara jelatinine sarılı vaziyette ağzı mühürlenmiş halde daralı 0,80 gram ESRAR maddesi,
• Girişe göre sağ tarafta bulunan yatak odasındaki dolap içerisinde ilaç kutusu içerisinde sigara jelatinine sarılı vaziyette 1 adet yeşil renkli üçgen şeklinde bulunan uyuşturucu maddenin renk ve görünüm itibari ile ECSTASY HAP (MDMA içeren),
• İkametin 1. Katında bulunan merdiven üzerinde saksıya dikili vaziyette tahmini 5-10 cm uzunluğunda renk koku ve görünüm itibari ile HİNT KENEVİRİ bitkisi,
• Salonda Sehpa üzerinde EROİN maddesi için kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo parçası,
• Aynı yerde üzeri yanık vaziyette üzerinde EROİN maddesi içildiği değerlendirilen 1 adet alüminyum folyo parçası,
ikametin girişine göre sol tarafta bulunan,
• Ş… ve İ… isimli kaldığı odada yatak üzerinde uyuşturucu madde sarılmasında kullanıldığı değerlendirilen üst ve alt kısımları yırtılmış vaziyette üzerinde “…” ismi bulunan kağıt parçası ele geçirilerek el konulduğu,
Sanık M…’in alınan savunmasında; daha önceden Ş…’dan para vererek eroin ve esrar maddesi satın aldığını, arama sırasında evde bulunan hint keneviri bitkisi, daralı 2.04 gram gelen eroin maddesi ve 1 adet ekstasy hapın kendisine ait olduğu, Ş…’ın Antalya iline gidip eroin maddesi alacağını öğrenmesi üzerine ona 350,00 TL para verdiğini, Ş…’ın da verdiği para karşılığında kendisine ait olan eroini verdiğini, ikamette bulunan diğer 3 parça eroin maddesinin Ş…’a ait olduğunu, eşi S…’in olay gününden önce öğle saatlerinde kendisini telefon ile arayarak Ş…’ın yanına farklı farklı şahısların geldiğini ve uyuşturucu madde aldığını söylediğini, uyuşturucu madde kullandığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği iddiası ile sanıkların TCK’nun 188/3, 188/4, 53, 54, 58, 63 maddeleri gereği cezalandırılmaları istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.
SAVUNMA :
Sanık Ş.. mahkememizde alınan savunmasında özetle: “….”şeklinde savunmada bulunmuş,
Sanık M…’in eşi S..’in beyanı okunarak sorulması üzerine”…”şeklinde savunmada bulunmuş,
Sanık Ş…. müdafininin talebi üzerine sanıktan sorulması üzerine” ….”şeklinde savunmada bulunmuş,
Sanık M… müdafiinin talebi üzerine sanık Ş…’den sorulması üzerine”…”şeklinde savunmada bulunmuştur.

Sanık M… mahkememizde alınan savunmasında”…”şeklinde savunmada bulunmuş,
Sanık Ş.. müdafinin talebi üzerine sanıktan sorulması üzerine”… “şeklinde savunmada bulunmuştur.
TANIK BEYANI :
Tanık A… mahkememizde alınan beyanında” …”
Tanıktan dosya kapsamındaki fiziki takip tutanağı ve sanık Ş…’in beyanları okunarak sorulması üzerine” …”şeklinde beyanda bulunmuştur.
Tanık İ… mahkememizde alınan beyanında “… “şeklinde beyanda bulunmuştur.
Tanık S… mahkememizde alınan beyanında “… “şeklinde beyanda bulunmuştur.
Tanık S…’den sorulması üzerine” …. “şeklinde beyanda bulunmuştur.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA :Sanıkların savunmaları, olay- arama ve el koyma tutanağı, kriminal rapor ve 30/05/2019 tarihine ilişkin fiziki takip tutanağı ve tüm dosya ışığında; sanıkların ikametlerinde ele geçen eroin maddesini satmak için bulundurmak suretiyle ve tanıklar A.. ve S…’e de eroin maddesi satmak suretiyle atılı uyuşturucu madde ticareti suçunu işledikleri, bu haliyle sanıkların eylemlerine uyan TCK’nın 188/3 188/4-a 53 54 58 ve 63 maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına, tutuklu sanık Ş…’in tutukluluk halinin devamına, diğer sanık M…’ın ise hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesini kamu adına talep etmiştir.
DELİLLER :
Sanık savunmaları,
Tanık beyanları,
Fotoğraf teşhis tutanağı,
Tartı ve ön ekspertiz tutanağı,
Olay, muhafaza altına alma ve yakalama tutanağı,
Laboratuvar tahlil sonuçları,
Üst arama tutanağı,
Para tespit tutanağı,
30/05/2019 tarihli fiziki takip-olay ve kontrol altına alma tutanağı,
31/05/2019 tarihli arama, el koyma ve yakalama tutanağı,
31/05/2019 tarihli el koyma ve telefon ön inceleme tutanağı,
09/07/2019 tarihli tutanak,
İzmir Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğünün 19/09/2019 tarihli raporu,
Genel Adli Muayene raporları,
Nüfus ve adli sicil kayıtları.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :
Sanıklar hakkında…. sanık M…’in üzerine atılı TCK 188/3, 188/4-a uyuşturucu madde temini veya ticareti suçlarını işlediği sabit görülmediğinden CMK 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
A/1- Her ne kadar sanık M… hakkında TCK 188/3, 188/4-a Uyuşturucu Madde(Eroin) Ticareti Yapma veya Temini suçlamasıyla kamu davası açılmış ve esas hakkında mütalaada atılı suç nedeniyle cezalandırılması talep edilmiş ise de atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle atılı suçtan CMK 223/-2-e gereğince BERAATİNE,
Sanık hakkında beraat kararı verilmesi nedeniyle, karar kesinleştiğinde, tutuklulukta veya gözaltında geçirdiği süre için CMK 141. Madde gereğince tazminat hakkı olduğunun bildirilmesine,
Bu sanık için yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,
B/1 – Sanık Ş…Ş’ın üzerine atılı TCK 188/3 UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TEMİN VEYA TİCARETİ suçunu işlediği sabit görülerek TCK 61. Maddesindeki hususiyetler gözetilerek takdiren 10 YIL HAPİS VE 1000 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Suça konu uyuşturucu maddenin eroin olması nedeniyle TCK 188/4-a gereğince sanığın cezasında yarı oranında arttırım yapılarak 15 YIL HAPİS VE 1500 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Koşulları oluşmadığından sanık hakkında TCK 192. Maddesinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,
Sanığın adli sicil sabıka kaydının incelenmesinde tekerrüre esas sabıkası ile aleyhinde tesis edilmiş mahkumiyet hükümleri bulunduğu nazara alınarak, sanığın geçmişi, suça meyilli kişiliği ile tayin edilen cezanın sanığın geleceği üzerinde olumlu etki doğuracağı değerlendirilerek hakkında TCK 62 gereğince takdiri indirim uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
Tayin edilen 1500 gün adli para cezasının,sanığın ekonomik ve şahsi halleri dikkate alınarak,TCK’nun 52/2 maddesi gereğince bir gün karşılığı taktiren 20.- TL’den paraya çevrilerek, sanığın 30.000 TL ADLİ PARA CEZASI ile CEZALANDIRILMASINA,
Sanığa verilen 30.000 TL adli para cezasının, cezanın miktarı,sanığın ekonomik ve sosyal durumu gözönüne alınarak 5237 sayılı TCK 52/4 maddesi uyarınca takdiren (24 )eşit aylık taksitlerle tahsiline, taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan para cezasının tamamının tahsil edileceğinin ve 5275 sayılı yasa 106/1-4 hükümleri gereğince işlem yapılacağının ihtarına,
Sanık hakkında tesis edilen hapis cezası ile mahkumiyet hükmünün niteliği gereği TCK 53/1 ve 2. Fıkrasında yer alan güvenlik tedbirlerinin ”Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihi ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih , 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ” doğrultusunda uygulanmasına.
Sanığın Fethiye 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 2016/… E. 2018/… K sayı ile kasıtlı suçtan verilen 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasına ilişkin mahkumiyet hükmünün şartları oluştuğundan tekerrüre esas alınarak sanık hakkında TCK’nın 58/6-7. Maddesi gereğince verilen cezanın mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infaz edilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,
Sanığın gözaltında veya tutuklulukta geçen süresinin TCK 63. gereğince tayin edilen cezasından MAHSUBUNA,
Adli emanetin 2019/683 sırasına kayıtlı suç konusu eroin maddesinin TCK 54/4 gereğince MÜSADERESİNE,

Sanık hakkında tesis edilen mahkumiyet hükmü ve tayin edilen ceza miktarları, suçların vasıf ve mahiyeti ile sanığın tutuklu bulunduğu süre nazara alınarak sanığın CMK’nın 100 ve devamı maddeleri gereğince TUTUKLULUK HALİNİN HÜKMEN DEVAMINA, CMK’nın 107/1,2 maddeleri gereği sanık hakkında tutukluluk halinin devamına ilişkin karar verildiğinin bir yakınına veya belirlediği bir kişiye gecikmeksizin haber verilmesine veya bu kişiye bizzat bildirmesine izin verilmesine, hüküm özetinin Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine,
Yapılan yargılama giderinin 20,00 TL’nin altında kalması nedeni ile Hazine üzerine bırakılmasına,
Dair, huzurda bulunan taraflar yönünden tefhim, bulunmayanlar yönünden ise tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine dilekçe vererek veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunularak, ceza infaz kurumunda tutuklu bulunması halinde dilekçe ile veya ceza evinde ilgili memur veya müdüre beyanda bulunarak tutanak düzenlenmek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı…./01/2020