T .C.

FETHİYE “MAHKUMİYET”

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2012/…. Esas

KARAR NO : 2013/….

[C.SAVCILIĞI][ ][ESAS][ ][NO] : 2012/….

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : ………

ÜYE : ……….

ÜYE : ………….

 1. SAVCISI : …………..

KATİP : ………..

DAVACI : K.H.

KATILANLAR : 1- R……

                             2- Ü…….

KATILANLAR [VEKİLLERİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

SANIK : M……….

MÜDAFİİ : Av. ………..

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik – Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak

Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ : 19/03/2009 – 24/02/2012 tarihleri arası

SUÇ YERİ : Fethiye Merkez

KARAR TARİHİ : 05/03/2013

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

İDDİA :

Fethiye C.Başsavcılığının 06/11/2012 tarih 2012/3110 esas sayılı iddianamesi ile sanık M…. hakkında müştekiler R…… ve Ü…. ‘a karşı resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşları vb.tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 5237 Sayılı TCK’nın 158/1-d (iki kez) 209/2 delaletiyle 204/1, 43/1, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle mahkemenmize kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA :

Sanık M….. savunmasında, ………… söylemiştir.

KATILAN BEYANLARI :

Katılan R…… beyanında, ………… söylemiştir.

Katılan Ü….. beyanında, ………….. söylemiştir.

TANIK BEYANLARI :

……………….

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA :

……………

DELİLLER :

………………….

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :

…………………

HÜKÜM: Nedenleri yukarıda açıklandığı üzere;

I-1. Sanık M……..’un katılan R…………..’a yönelik üzerine atılı kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu sübut bulmakla sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK 158/1-d maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun miktarı, tehlikenin ağırlığı nazara alınarak takdiren ve teşdiden 2 YIL 6 AY HAPİS VE 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 1. Sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu aynı suç işleme kararı kapsamında birden çok kez işlediği anlaşılmakla 5237 sayılı TCK 43/1 maddesi gereğince cezasından taktiren ¼ oranında artırım yapılarak sanığın 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS VE 150 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
 2. Sanığın sabıkalı geçmişi nazara alınarak ve dosya kapsamına göre gerektirici bir neden görülmediğinden takdiren 5237 sayılı TCK 62/1 maddesinin sanık hakkında UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA
 3. Sanığa verilen 150 GÜN ADLİ PARA CEZASININ 5237 sayılı TCK 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik durumu nazara alınarak bir gün karşılığı takdiren 20 TL’den adli para cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS VE 3.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA
 4. Sanığa verilen adli para cezasının, cezanın miktarı, sanığın ekonomik, sosyal ve şahsi durumu nazara alınarak 5237 sayılı TCK 52/4 maddesi uyarınca taktiren 10 eşit aylık taksitlerle sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan cezasının tümden tahsiline ve yasal ihtarlara rağmen ödenmeyen adlı para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına (yapılamadı),
 5. Sanığa hükmedilen hapis cezasının sonucu olarak 5237 sayılı TCK 53/1-2-3.maddesi gereğince (TCK 53-1-c maddede yazılı haklardan yoksun kılma hali kendi alt soyu yönünden koşullu salıverilmeye kadar geçerli, TCK 53/1-a-b-d-e maddesinde yazılı haller ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olmak üzere);

A)-Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden,;bu kapsam da TBMM üyeliğinden veya Devlet,İl,Belediye,Köy veya bunların denetim ve gözetim altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen,atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

B)-Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan,

C)-Velayet hakkından ;vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

D)-Vakıf,dernek,sendika,şirket,kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya deneticisi olmaktan,

E)-Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı,kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten YOKSUN BIRAKILMASINA,

II-1. Sanık M……..’un katılan Ü……….’a yönelik üzerine atılı kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu sübut bulmakla sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK 158/1-d maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun miktarı nazara alınarak takdiren ve teşdiden 2 YIL 6 AY HAPİS VE 150 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 1. Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla 5237 sayılı TCK 35/2 maddesi gereğince teşebbüsün derecesi, tehlikenin ağırlığı nazara alınarak sanığın cezasından takdiren 1/3 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS VE 100 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

.Sanığın nitelikli dolandırıcılık suçunu aynı suç işleme kararı kapsamında birden çok kez işlediği anlaşılmakla 5237 sayılı TCK 43/1 maddesi gereğince cezasından taktiren ¼ oranında artırım yapılarak sanığın 2 YIL 1 AY HAPİS VE 125 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

.Sanığın sabıkalı geçmişi nazara alınarak ve dosya kapsamına göre gerektirici bir neden görülmediğinden takdiren 5237 sayılı TCK 62/1 maddesinin sanık hakkında UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA

 1. Sanığa verilen 100 GÜN ADLİ PARA CEZASININ 5237 sayılı TCK 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik durumu nazara alınarak bir gün karşılığı takdiren 20 TL’den adli para cezasına çevrilerek sanığın NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS HAPİS VE 2500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
 2. Sanığa verilen adli para cezasının, cezanın miktarı, sanığın ekonomik, sosyal ve şahsi durumu nazara alınarak 5237 sayılı TCK 52/4 maddesi uyarınca taktiren 10 eşit aylık taksitlerle sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan cezasının tümden tahsiline ve yasal ihtarlara rağmen ödenmeyen adlı para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına (yapılamadı),
 3. Sanığa hükmedilen hapis cezasının sonucu olarak 5237 sayılı TCK 53/1-2-3.maddesi gereğince (TCK 53-1-c maddede yazılı haklardan yoksun kılma hali kendi alt soyu yönünden koşullu salıverilmeye kadar geçerli, TCK 53/1-a-b-d-e maddesinde yazılı haller ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olmak üzere);

A)-Sürekli,süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden,;bu kapsam da TBMM üyeliğinden veya Devlet,İl,Belediye,Köy veya bunların denetim ve gözetim altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen,atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

B)-Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan,

C)-Velayet hakkından ;vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

D)-Vakıf,dernek,sendika,şirket,kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya deneticisi olmaktan,

E)-Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı,kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten YOKSUN BIRAKILMASINA ,

III-1 .Sanık M………’un üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçu sübut bulmakla sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK 204/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, suç konusunun değeri nazara alınarak takdiren ve teşdiden 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

.Sanığın resmi belgede sahtecilik suçunu aynı suç işleme kararı kapsamında birden çok kez işlediği anlaşılmakla 5237 sayılı TCK 43/1 maddesi gereğince cezasından taktiren ¼ oranında artırım yapılarak sanığın 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

 1. Sanığın sabıkalı geçmişi nazara alınarak ve dosya kapsamına göre gerektirici bir neden görülmediğinden takdiren 5237 sayılı TCK 62/1 maddesinin sanık hakkında UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA
 2. Sanığa hükmedilen hapis cezasının sonucu olarak 5237 sayılı TCK 53/1-2-3.maddesi gereğince (TCK 53-1-c maddede yazılı haklardan yoksun kılma hali kendi alt soyu yönünden koşullu salıverilmeye kadar geçerli, TCK 53/1-a-b-d-e maddesinde yazılı haller ise hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olmak üzere);

A)-Sürekli,süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden,;bu kapsam da TBMM üyeliğinden veya Devlet,İl,Belediye,Köy veya bunların denetim ve gözetim altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen,atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

B)-Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan,

C)-Velayet hakkından ;vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

D)-Vakıf,dernek,sendika,şirket,kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya deneticisi olmaktan,

E)-Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı,kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten YOKSUN BIRAKILMASINA,

 1. Fethiye Adli Emanetinin 2012/…… sırasında kayıtlı 21/02/2012 ödeme tarihli 10.000 TL bedelli, 15/10/2011 ödeme tarihli 50.000 TL bedelli, 20/02/2012 ödeme tarihli 10.000 TL bedelli, 21/02/2012 ödeme tarihli 15.000 TL bedelli ve 21/02/2012 ödeme tarihli 15.000 TL bedelli toplam 5 adet bono asıllarının dosyada DELİL OLARAK SAKLANMASINA

.Katılanlar Ü………. ve R…………… kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri anlaşılmakla hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 2640 TL vekalet ücretinin ayrı ayrı sanıktan alınarak katılanlara VERİLMESİNE,

 1. CMK 325 madde gereğince aşağıda dökümü yazılı 91,50 TL yargılama giderinin SANIKTAN TAHSİLİNE ,

Dair, sanık müdafii ile katılan R…….. ve katılanlar vekillerinin yüzüne karşı, sanığın ve katılan Ü………’ın yokluğunda, iddia makamında C.Savcısı ………….’nin (120875) katılımıyla isteme uygun, sanık müdafii ile katılan R……….. ve katılanlar vekillerine tefhimden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.05/03/2013