T.C.
FETHİYE
AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2020/… Esas
KARAR NO : 2020/…
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2020/…

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : ..
ÜYE : ..
ÜYE : ..
C. SAVCISI : ..
KATİP : ..

DAVACI : K.H.
SANIK :…

VEKİLLERİ :Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

Av. BARIŞ KALENDER, Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi No: 109/3 Buca/İzmir Buca/ İZMİR

GÖZALTI TARİHİ : ../08/2020 – 01.50
TUTUKLAMA : ../08/2020
TAHLİYE : ../12/2020
SUÇ : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama
SUÇ TARİHİ / SAATİ : ../08/2020 – 01.50
SUÇ YERİ : MUĞLA/FETHİYE
KARAR TARİHİ : ../12/2020

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:
Fethiye C. Başsavcılığının ../09/2020 tarih ve 2020/.. soruşturma sayılı iddianamesi ile sanık hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 5237 sayılı TCK’ nin 188/3, 53/1-2, 54/4, 58, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.
SAVUNMA:
Sanık Savunmasında: “… tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Kristal maddesi dediğim Metanfetamin’ dir. Bunu yolda aldım, otobüsün mola verdiği yerlerde çoğunu kullandım. Polis memurlarına kendi isteğim ile teslim ettim.” diye söylemiştir.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: “Olay tarihinde sanığın durumundan şüphelenilerek çantasında yapılan aramada çantanın iç kısmında alüminyum folyoya sarılı vaziyette tahmini ağırlığı 1-2 gram gelebilecek şekilde renk ve görünüm itibariyle metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, dışı koli bandı ile bantlanmış alüminyum folyoya sarılı vaziyette 5-6 gram gelebilecek şekilde renk ve görünüm itibariyle metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, dışı koli bandı ile bantlanmış şeffaf naylon parçasına sarılı vaziyette kalp şeklinde üzerinde ok ve kalp ibaresi bulunan pembe renkli 28 adet, gri renkli 12 adet olmak üzere toplamda 40 adet hap, aynı çanta içerisinde üzerinde neruda 300 mg. ibaresi bulunan 3 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği ve el konulduğu,
İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün ../08/2020 tarihli Uzmanlık Raporuna göre; yapılan aramada ele geçirilen net 0,63 gram ve net 3,9 gram olan maddelerin metamfetamin olduğunun tespit edildiği, neruda ibareli 3 adet tabletin kontrole tabi ve reçete ile satılan gabapentin etken maddesini içerdiğinin tespit edildiği, ele geçen diğer tabletlerin yasal kısıtlılık altında bulunan herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde içermediğinin rapor edildiği, sanığın savunmasında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurduğunu belirterek atılı suçlamaları kabul etmediği ve böylece;
Sanığın üzerinde ele geçen uyuşturucu madde miktarı ve çeşitliliği, uyuşturucu maddenin bulunuş biçimi, kriminal rapor ve tüm dosya kapsamından sanığın üzerinde ele geçirilen metamfetamin maddesini ve gabapentin etken maddesini içeren tabletleri satmak maksadı ile bulundurmak suretiyle uyuşturucu ticareti suçunu işlediği sabit olduğundan Türk Ceza Kanunu’nun 188/3 ve 53. maddeleri gereğince cezalandırılmasına, gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin Türk Ceza Kanunu’nun 63. maddesi gereğince hükmolunacak cezasından mahsubuna, ele geçirilen suç eşyasının Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesi gereğince müsaderesine ve tutukluluk halinin hükmen devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.” dedi.
DELİLLER:
Sanık savunması, nüfus ve sabıka kayıtları, Olay Kontrol Altına Alma Arama ve Yakalama Tutanağı, Tartı ve Ön Ekspertiz Tutanağı, Ekspertiz raporu, ../08/2020 tarih, 20-… Uzmanlık numaralı İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı raporu, biyokimya raporu, beyanlar ve dosya kapsamındaki diğer belgeler hep birlikte değerlendirildiğinde;
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Sanığın durumundan şüphelenilerek çantasında yapılan aramada çantanın iç kısmında uyuşturucu olmasından şüphelenilen maddelerin ele geçirildiği ve kollukça bunlara el konulduğu, ../08/2020 tarihli Kriminal Uzmanlık Raporuna göre ele geçirilen net 0,63 gram ve net 3,9 gram olan maddelerin metamfetamin olduğunun, neruda ibareli 3 adet tabletin kontrole tabi ve reçete ile satılan gabapentin etken maddesini içerdiğinin, ele geçen diğer tabletlerin ise yasal kısıtlılık altında bulunan herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde içermediğinin tespit edildiği, sanığın aşamalarda istikrarla suça konu uyuşturucu maddeleri kullanmak için bulundurduğunu beyan ettiği, Olay günü Fethiye Devlet Hastahanesinde Sanığın yapılan tahlilinde THC, AMP ve BZO’nun pozitif çıktığı hususları sabittir.
Bu nedenlerle her ne kadar sanık hakkında TCK’nın 188/3. Maddesinde düzenlenen Uyuşturucu Madde Ticareti suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açılıp bu suçtan cezalandırılması mütalaa edilmiş ise de; sanığın aşamalarda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri kullanmak için bulundurduğunu istikrarla beyan etmesi, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktar itibariyle kullanım sınırları içerisinde olması, sanığın yapılan tahlilinde THC, AMP ve BZO’nun pozitif çıkması hususları birlikte değerlendirildiğinde; sanığın ele geçirilen esrar maddesini ticaretini veya teminini yapmak maksadıyla bulundurduğuna dair ve mahkumiyetine yetecek ölçüde; ikrar, görgüye dayalı tanık beyanı, güven alımı, fiziki takip, kamera kaydı, iletişim tespiti-kayda alıması gibi her türü şüpheden uzak kesin ve somut bir delil bulunmadığı, sanığın eyleminin TCK’nın 191. Maddesinde düzenlenen Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak kapsamında kaldığı ve bu suç nedeniyle de sanık hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/7266 Soruşturma ve 2020/398 Karar numarası ile Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine karar verildiği de- karar dosyamız içerisine alınmıştır” gözetilerek sanığın TCK’nın 188/3. Maddesinde düzenlenen Uyuşturucu Madde Ticareti atılı suçundan CMK 223/2-e maddesi gereğince beraatine- mütalaaya aykırı ve oy birliği ile- karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Gerekçesi ekli kararda açıklanacağı üzere;
1-Her ne kadar sanık … hakkında TCK 188/3 maddesinde düzenlenen Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçlamasıyla kamu davası açılmış ise de atılı suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e gereğince BERAATİNE,
2-Sanığın beraatine karar verilmiş olması nazara alınarak hükümle birlikte TAHLİYESİNE, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise derhal serbest bırakılması için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,
3-Adli Emanetin 2020/.. sırasında kayıtlı “18,65-gr Uyuşturucu madde özelliği olmayan tablet” in karar kesinleştiğinde sahibine iadesine,
4-Sanığın gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği süreler için CMK 141 – 144 maddeleri uyarınca tazminat isteme hakkının hatırlatılmasına, ( hatırlatıldı )
5-Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,
Dair, isteme aykırı, huzurda bulunan taraflar yönünden tefhim, bulunmayanlar yönünden ise tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine dilekçe vererek veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunularak, ceza infaz kurumunda tutuklu bulunması halinde dilekçe ile veya ceza evinde ilgili memur veya müdüre beyanda bulunarak tutanak düzenlenmek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yolu açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. ../12/2020