T.C.

BERAAT

FETHİYE

AĞIR CEZA MAHKEMESİ

 

 

DOSYA NO      : 2018/… Esas

KARAR NO       : 2018/…

C.SAVCILIĞI ESAS NO  : 2018/…

 

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A

 

BAŞKAN           : …

ÜYE      : …

ÜYE      : …

  1. SAVCISI : …

KATİP   : …

 

DAVACI           : K.H.

SANIK  : B…

VEKİLİ  : Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

 

SUÇ      : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama

SUÇ TARİHİ / SAATİ    : ../07/2017 –

SUÇ YERİ         : MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ : ../10/2018

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA   :

Fethiye C.Başsavcılığının ../03/2018 tarih ve 2018/.. esas sayılı iddianamesi ile;

Sanığın olay tarihinde V.. isimli şahsın kullanmakta olduğu .. plakalı aracın arka kısmında yolcu olarak bulunduğu sırada Fethiye Narkotik ekiplerinin durumlarından şüphelenerek aracı durdurmaları sonrasında usulüne uygun şekilde gerçekleştirilen arama neticesinde sanığın üzerinde şeffaf sigara jelatini içerisinde küçük naylon parçalarına sarılı vaziyette, 8 ayrı parça halinde tahmini ağırlığı 2 gr gelebilecek eroin maddesinin ele geçirildiği iddiası ile TCK’nın 188/3, 53/1, 63/1 maddeleri gereği cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA       :

Sanık  mahkememizde yakalama ile alınan savunmasında ” …” şeklinde savunmada bulunmuştur.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA  :.. … 2017 tarihinde  sanığın üzerinde 2 gram eroin maddesinin ele geçirilmesi ve sanığın uyuşturucu maddeyi tanık V..’a da verdiğinin tespit edilmesi üzerine her ne kadar hakkında uyuşturucu ticareti suçundan kamu davası açılmışsa da; sanığın eyleminin ” kullanma amacıyla bulundurulan uyuşturucuyu başkasına da ikram ederek birlikte kullanmaktan” ibaret olduğu, eylemin 5237 sayılı yasanın 188. maddesinde  belirtilen seçimlik hareketlerin hiçbirine temas etmediği, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve bu haliyle sanığın, uyuşturucu madde ticareti suçundan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 223/2-a maddesi uyarınca beraatine karar verilmesini kamu adına talep etmiştir.

DELİLLER          :

Sanık savunmaları,

Yakalama üst arama tutanağı,

Biyokimya ve mikrobiyoloji raporları,

Ön ekspertiz ve tartı tutanağı,

Olay araç arama, üst arama, yakalama ve el koyma tutanağı,

İzmir Kriminal Polis Labaratuvar Müdürlüğünün 29/09/2017 tarihli raporu

Genel Adli Muayene raporları,

Nüfus ve adli sicil kayıtları.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :

Yapılan yargılama, toplanan deliller, sanık savunması, tanık beyanı, kullanıcı raporları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;

Sanık B…’ın olay tarihinde V… isimli şahsın kullanmakta olduğu .. .. plakalı aracın arka kısmında yolcu olarak bulunduğu sırada Fethiye Narkotik ekiplerinin durumlarından şüphelenerek aracı durdurmaları sonrasında usulüne uygun şekilde gerçekleştirilen arama neticesinde sanığın üzerinde şeffaf sigara jelatini içerisinde küçük naylon parçalarına sarılı vaziyette, 8 ayrı parça halinde tahmini ağırlığı 2 gr gelebilecek eroin maddesinin ele geçirildiği olayda;

Söz konusu maddenin yapılan kriminal incelemesinde eroin olduğunun tespit edildiği,

Sanığın alınan ifadesinde kendisinin uyuşturucu madde kullandığını, üzerine ele geçirilen uyuşturucu maddeleri Antalya ili .. Mahallesinde satın aldığını, ardından arkadaşı V.. ile birlikte V…’ın evinde kullandığını, ancak uyuşturucu madde ticareti yapmadığını beyan ettiği,

V..’ın alınan ifadesinde kendisinin uyuşturucu madde kullandığını, B…’in kendisine uyuşturucu madde getirdiğini ve evinde getirmiş olduğu bu uyuşturucu maddelerden eroin maddesini birlikte kullandıklarını beyan ettiği, sonraki beyanlarında tamamen inkara yönelik beyanda bulunduğu görülmüştür.

Sanık B…’in ve arkadaşı V..’ın yapılan tahlil neticesinde uyuşturucu madde kullandıklarının tespit edildiği ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2017/.. Soruşturma evrakı ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan ayrıca soruşturma yürütüldüğü görülmüştür.

Her ne kadar sanık B.. hakkında uyuşturucu madde temini suçundan cezalandırılması için kamu davası açılmışsa da mahkememizce yapılan yargılama sonucu; Sanık savunması, mahkememizce tanık sıfatıyla beyanına başvurulan soruşturma aşamasında şüpheli sıfatıyla ifade veren V…’ın birlikte madde kullandıklarına dair beyanı ve sanığın uyuşturucu madde kullanıcısı olduğuna dair rapor birlikte gözetildiğinde sanık B…’in arkadaşı ile  uyuşturucu maddeyi birlikte kullandıkları kanaati ile, sanığın savunmasının aksine başkalarına uyuşturucu madde temin ettiği veyahut ticaretini yaptığını gösterir herhangi bir maddi olgunun ve delilin de bulunmadığı anlaşıldığından sanığın üzerine atılı suçu işlediği hususunda mahkememizce şüphe hasıl olmakla ”şüpheden sanık yararlanır” temel ceza hukuku doğrultusunda mevcut şüphe sanık lehine değerlendirilerek sanığın üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Her  ne kadar sanık B… hakkında ”Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti” suçundan dava açılmışsa da; sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit görülmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca sanığın BERAATİNE,

Sanığın savunmasının tespiti amacıyla 5271 sayılı  CMK’nın 98/3. Maddesi uyarınca çıkarılan yakalama emrinin sanığın savunmasının alınmış olması nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 90/6. Maddesi uyarınca geri alınmasına,

Yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,

Dair; sanık ve müdafiinin yüzlerine karşı kararın tefhim tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe suretiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere, iddia makamının mütalaasına uygun olarak oybirliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.23/10/2018