T.C.
FETHİYE
AĞIR CEZA MAHKEMESİ

BERAAT

DOSYA NO : 2018/…Esas
KARAR NO : 2018/…
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2018/…

GEREKÇELİ KARAR
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

BAŞKAN : …
ÜYE : …
ÜYE : …
C. SAVCISI : …
KATİP : …

DAVACI : K.H.
SANIK :N…
VEKİLLERİ :Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

GÖZALTI TARİHİ : …/02/2018
TUTUKLAMA : ../02/2018 ( Ortaca SCH’ nin 2018/.. sorgu )
TAHLİYE : ../07/2018

SUÇ : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama
SUÇ TARİHİ : ../02/2018
SUÇ YERİ : MUĞLA/DALAMAN
KARAR TARİHİ : ../07/2018

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:
Fethiye C. Başsavcılığının ../04/2018 tarih ve 2018/… soruşturma sayılı iddianamesi ile sanık hakkında suçundan 5237 sayılı TCK’ nin 188/3, 53, 63 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.
SAVUNMA:
Sanık Savunmasında: “….” diye söylemiştir.
Sorulan soru üzerine sanık devamla; “….” diye söylemiştir.
Sanıktan Tanık Ç…’ nın beyanı okunarak sorulduğunda: “…” diye söylemiştir.
TANIK BEYANI:
Tanık Ö.. Beyanında: “…. ” diye söylemiştir.
Tanık Ç… Beyanında: “….” diye söylemiştir.
Tanığa ../02/2018 tarihli şüpheli sıfatıyla alınan beyanı okunarak sorulduğunda: “….” diye söylemiştir.
Tanık O… Beyanında: “….” diye söylemiştir.
Tanık K.. Beyanında: “…” diye söylemiştir.
Ç…’ ın soruşturma aşamasında alınan beyanı okunarak sorulduğunda:” ….” diye söylemiştir.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALASINDA: “Sanığın …/12/2017 tarihinde Ö… isimli şahsın kolluk tarafından takip edildiği, takip edilen kişinin bunu fark ettiği ve kaçtığı, yere bir paket attığı, daha sonra yakalandığı, paketin ele geçirildiği, pakette 3,15 gr. Esrar maddesi olduğnun anlaşıldığı, şahsın alınan ifadesinde bu esrar maddesini sanıktan aldığını, daha önce de bir çok defa sanıktan uyuşturucu madde satın aldığını beyan ettiği, sanık hakkında bu şahsa uyuşturucu madde sattığı iddiası ile dava açıldığı görülmüş ise de; sanığın tüm aşamalarda suçlamaları kabul etmediği, bu şahıs ile arasına husumeti olduğunu beyan ettiği, satışa ilişkin takip, tarassut veya tespitin olmadığı, yine sanığın evinde yapılan aramada 256,8 gr. Yeşil bitki parçası ele geçirildiği, kriminal rapora göre bu maddeden 128,4 gr. Esrar elde edilebileceğinin tespit edildiği, bu madde ile arama sırasında orada bulunan ve soruşturmaları tefrik edilen O…, Ç… ve K…’ e sanığın temin ettiği iddiaları ile dava açılmış ise de; belirtilen şahısların sanığın arkadaşları olduğu, birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını ve ele geçen uyuşturucu maddeyi birlikte temin ettiklerini beyan ettikleri, sanığın belirtilen şahıslara uyuşturucu sattığı veya satın aldığına dair net tespitin bulunmadığı, ele geçen miktarın da şahsı kullanım miktarının üzerinde olmadığı anlaşıldığından sanığın üzerine atılı bulunan uyuşturucu madde ticaretini işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırcı delil bulunmaması nedeniyle 5271 sayılı yasanın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine ve tahliyesine karar verilmesini, yine adli emanatte bulunan suç eşyasının 5237 sayılı yasanın 54. Maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.” diye söylemiştir.
DELİLLER:
Ön ekspertiz tartı tutanağı, ev arama ve yakalama tutanağı, ../02/2018 tarihli laboratuvar tetkik sonuçları, İzmir Kriminal Polis Laboratuvarının 05/03/2018 günlü 6559 ve 6557 numaralı Uzmanlık Raporları, Adli Tıp İzmir Grup Başkanlığı 13/04/2018 günlü raporu, sanık savunması, tanık beyanları, nüfus ve sabıka kayıtları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlar kapsamında Ö….’ın … Cafe isimli iş yeri çevresinde uyuşturucu madde satışı yapacağı bilgisinin alınması üzerine gerekli tertibatın alınarak …12.2017 tarihinde ilgili adres civarında izlenmeye başlayan şahsın kolluk ekiplerini farkettiğinde kaçarken bir paket attığı, bu paketten İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı’nın ….03.2018 tarihli uzmanlık raporuna göre THC ihtiva eden esrar elde etmeye elverişli hint keneviri bitkisi olduğu ve elde edilebilecek esrar miktarının 3,15 gram olduğunun tespit edildiği, Ö..’ın bu esrarı A… lakaplı sanık N…’dan aldığını beyan etmesi üzerine sanık hakkında soruşturmaya başlanığı ve araştırmalarda sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler edinildiği, bu kapsamda sanığın … Dalaman adresinde yapılan arama sırasında tanıklar Ç.., K… ve O…’ın da sanığın evinde bulundukları ve kullanmak üzere esrar hazırlamış vaziyette oldukları, bulundukları odada votka şişesine düzenek olarak ayarlanmış uyuşturucu kullanmaya yarayan ‘bonk’ diye tabir edilen düzenek ile orta sehpanın kenar kısmında şeffaf poşet içerisinde, kanepenin uç kısmında şeffaf poşet içerisinde, ikametin ikinci katına çıkan merdivenin altında ardiye olarak kullanılan yerde olmak üzere İzmir Kriminal Polis Laboratuvarı’nın …03.2018 tarihli raporuna göre ele geçirilen net 256,8 gram ağırlığında yeşil renkli bitki parçalarının Thc ihtiva eden esrar maddesi elde etmeye elverişli hint keneviri bitkisi oldukları ve elde edilebilecek esrar miktarının 128,4 gram olduğu, net 2 gram ağırlığında yeşil renkli bitki parçalarının da Thc ihtiva eden esrar maddesi elde etmeye elverişli hint keneviri bitkisi oldukları ve elde edilebilecek esrar miktarının 0,4 gram olduğunun tespit edildiği,
Sanık N…’ın …’nden alınan idrar tahlili raporuna göre idrarında THC etken maddesinin tespit edildiği, tanıklar K…, Ç… ve O…’ın idrar tahlillerinde adli tıp kurumu raporuna göre THC etken maddesine rastlanıldığı anlaşılmıştır.
Sanık N… ısrarlı ve istikrarlı savunmalarında, evde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kendisi ile birlikte tanıklar K… ve Ç…’ya ait olduğunu, adı geçen tanıklarla birlikte ortak para koyarak olay tarihinden iki üç gün önce yüzünde yara izi olan H… isimli kişiden suça konu esrarları aldıklarını, yalnız yaşadığı için esrarların kendi evinde kaldığını, olay günü de tanıklar K.. ile Ç..’nın evine geldiklerinde beraber aldıkları bu esrarları içiyor olduklarını beyan ederek tanık Ç..’dan para alarak, temin ettiği uyuşturucuyu ona verme gibi bir durumun söz konusu olmadığını beyan ettiği, tanık Ç…’nın soruşturma aşamasında şüpheli sıfatı ile alınan beyanında olay gününden bir gün önce sanığın esrar alacağını, kendisinin de isteyip istemediğini sorduğunu, kendisine de almasını isteyerek 200-250 TL para verdiğini beyan etmiş ise de bu beyanının şüpheli sıfatı ile alınmış olması, sanığın, tanığın bu beyanlarını kabul etmemesi, tanığın kovuşturmada, Fethiye Çatalarık diye bir yerde yüzünde yara izi olan … isimli kişiden birlikte aldıkları, ertesi gün sanığın evinde satın alınan esrarı birlikte içmeye başladıkları şeklindeki beyanı ile suça konu esrarların edinilme şekline dair sanık ile benzer doğrultudaki beyanları ile tanık K…’ın soruşturma aşamasında şüpheli sıfatı ile alınan beyanında esrarların edinilme şekline dair bir anlatımının olmadığı sadece tanık Ç.. ile birlikte sanığın evine gittiklerinde hazır bulunan bongdan birer kapak içtiklerini beyan ettiği ancak kovuşturmada sanık ve tanık Ç… ile birlikte ortak para koyarak Çatalarık’a hep birlikte gidip esrarları aldıklarını, esrarların sanıkta kaldığını, sanığın evine kendi paylarını almaya gittiklerini, amaçlarının birlikte esrar içmek olduğunu beyan ederek esrara ortak olduğunu beyan etmesi ve en nihayetinde biraraya gelerek esrarları kullanıyor olmaları gözönüne alındığında tanık Ç..’nın esrarın edinilme şekline ilişkin önceki beyanının soyut kaldığı ve bu husustaki çelişkinin sanık aleyhine değerlendirilemeyeceği, tanık O…’ın ise diğer tanıklar ve sanığın anlatımlarına göre de sanığın evine sonradan geldiği ve suça konu esrarların ne şekilde edinildiğine dair bir bilgisinin olmadığı anlaşılmakla sanıklar ile tanık Ç.. ve K…’ın tüm beyanlarının esasında birlikte esrar içme iradelerinin olduğu ve bunun için biraraya geldikleri yönünde olduğu kabul edilerek sanığın uyuşturucu madde temin etmek ya da ticaretini yapmak kastı ile hareket edip etmediğinin şüphe boyutunda kaldığı, sanığın eyleminin esrarı arkadaşları ile birlikte içmekten ibaret olduğu anlaşılmıştır.
Sanık N…’in, tanık Ö…’ın aleyhine olan beyanlarını kabul etmediği, tanık Ö…’in de soruşturmadaki beyanının aksine esrarı sanıktan almadığını beyan ettiği, nitekim bu olayın salt tanık beyanlarından ibaret olduğu, iletişim tespiti, takip ya da başkaca somut delil ile desteklenmemiştir. Bu doğrultuda yapılan değerlendirmeler ve tespitler kapsamında sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak sanığın cezalandırılmasına yeterli somut ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle CMK 223/2-e maddesi gereğince beraatine karar verilmesi gerektiği hukuki ve vicdani kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Sanık N…. hakkında her ne kadar ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan dolayı mahkememize kamu davası açılmış ise de yapılan yargılama ve toplanan delillere göre sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle CMK 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,
Sanığın tutuklulukta ve gözaltında geçirdiği süreler yönünden, beraat kararının kesinleştiğinin sanıklara tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 ay içinde ve her halde kararın kesinleştiği tarihten itibaren 1 yıl içinde oturduğu yere en yakın ağır ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile başvuruda bulunmak suretiyle tazminat haklarının bulunduğunun ihtarına (ihtarat yapıldı)
Tutuklu sanığın başka suçtan hükümlü veya tutuklu değilse TAHLİYESİNE, tahliye müzekkeresinin Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine,
Fethiye Adli Emanet Memurluğu’nun 2018/..sırasında kayıtlı 252,8 gram yeşil renkli bitki parçası , 2018/.. sırasında kayıtlı 1 Adet Bong olarak tabir edilen düzenek ,1 Adet Çarşaf tabir edilen sigara sarma kağıdı ve 2018/… sırasında kayıtlı 9.10 Gram olarak belirtilen esrar maddesiTCK 54. Maddesi gereğince MÜSADERESİNE,
Bu davanın yargılaması sarısanda yapılan giderlerin hazine üzerinde bırakılmasına,
Dair; sanığın ve sanık müdafiinin yüzlerine karşı, iddia makamının mütalaasına uygun olarak verilen karar yüzüne karşı verilenler yönünden tefhimden, yokluğunda verilenler yönünden tebliğden itibaren itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya aynı sürede zabıt katibine tutanağa geçirilmek üzere yapılacak sözlü beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere oybirliği ile verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı. …/07/2018