T.C. 

FETHİYE 

  1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

 

                   HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

 

DOSYA NO : 2012/… Esas

KARAR NO : 2013/…

[C.SAVCILIĞI][ ][ESAS][ ][NO] : 2012/…

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : ….

KATİP :….

DAVACI : K.H.

[MÜŞTEKİ] : F…..

[VEKİLİ] : Av. …

[MÜŞTEKİ] : T….

 

S [ANIK] : R….

[VEKİLLERİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN,

Av. OSMAN ALPER OLGUN,

SUÇ : Hırsızlık

SUÇ TARİHİ : 17/06/2011 – Saat : Gündüzleyin 12.00 sıraları

SUÇ YERİ : FETHİYE

KARAR TARİHİ : 14/11/2013

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 09/01/2012 tarih ve 2012/… esas sayılı iddianamesiyle mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda ;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 09/01/2012 tarihli iddianamesiyle mağdur F….’ın okumakta olduğu Atatürk İlköğretim Okulundan çıktığı, sanığın,mağdura seslenerek ”gel seni karşıdan karşıya geçireyim” dediğini ve birlikte yürümeye başladıkları, sanığın mağdura ait telefonu istediği ve baktıktan sonra geri verdiği, sanık ile mağdurun Ş… isimli iş yerinin önüne geldikleri, mağdurun ayrılacağı esnada sanığın fotoğraf çekme bahanesi ile mağdura ait telefonu aldığı ve mağdura bekle dediği, gittiği ve telefonu getirmediği iddiası ile TCK’nun 141/1 ve 53 maddeleri gereği cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmıştır.

Sanık savunması, müşteki ve tanık beyanları, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yazısı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; olay günü mağdur F….’ın … öğlen 12.00 sıralarında çıktığı, bu sırada sanık ile karşılaştığı, sanığın mağdura “ seni karşıya geçireyim” dediği, bu sırada mağdurun elindeki telefonu fark ettiği ve telefonu isteyerek aldığı,baktıktan sonra tekrar mağdura verdiği, sanığın mağdura “ ben iskeleye gidiyorum, gel seni de götüreyim” dediği, bir süre yürüdükten sonra Fethiye ilçesinde bulunan ş… isimli gözlükçünün önüne geldikleri sırada, sanığın, mağdura hitaben “ fotoğraf çekmeyi unuttum” dediği ve mağdurdaki telefonu istediği, mağdurun da telefonu sanığa vermesi üzerine,sanığın elinde bulunan tişörtü mağdura vererek telefonunu aldığı, mağdurun beklemesine rağmen sanığın yeniden gelmediği,mağdurun bunun üzerine annesi olan T….’a giderek durumu anlattığı, mağdurun annesi olan T…’ın şikayeti üzerine soruşturmaya başlandığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yazısına göre,bahsi geçen telefonu 17/06/2011 tarih ve 12:31:46 zamanından E… adına kayıtlı hat ile konuşulduğunun anlaşıldığı, E…’in hazırlık aşamasında dinlendiği, bahsi geçen …… numaralı telefon hattının kendisi adına olduğunu ancak oğlu R… tarafından kullanıldığını belirttiği, R…..’in ifadesinin alındığı, beyanına göre, bahsi geçen kendisinin kullandığı ve babasına ait olan hat ile birkaç telefon denediğini ve Samsung marka telefonu beğenerek aldığını, bahsi geçen imei numaralı trend marka cep telefonunu hiç kullanmadığını belirttiği, R…..’in fotoğraflarının müştekiye gösterildiği ve teşhisin yapıldığı, R…. hakkında kamu davası açıldığı, sanığın talimat ile alınan savunmasında, Fethiye ilçesinde bulunduğu sırada bir çocuk ile karşılaştığını, çocuğun telefonu kendisine vererek, bir yeri açamadığını söylediğini, kendisinin de yardım etmek istediğini, bir süre sonra sigara almak için büfeye gittiğini, telefonun kendisinde olduğunu, poşetin ise çocukta olduğunu, bir süre sonra çocuğu bulamadığını, bu nedenle telefona kendi hattını taktığını, hırsızlık amacı ile almadığını, daha sonra telefonu denize attığını bildirdiği , gerek sanığın hazırlık da ve mahkemede alınan savunmalarının birbiri ile örtüşmemesi gerekse müşteki beyanı da dikkate alındığında, sanığın savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmaması dikkate alındığında,sanığın savunmasının kendisinin suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik olduğundan savunmasına itibar edilemediği, müştekinin 04/07/2013 tarihli celsedeki beyanına göre, zararlarının tamamen giderildiği, buna ilişkin dilekçenin dosyaya konulduğu görülmüş ve anlaşılmış;

Sanığın, mağdura karşı, üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan atılı suçtan cezalandırılması yoluna gidilmiş, sanığın kovuşturmada başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce zararı tazmin suretiyle etkin pişmanlıkta bulunduğu anlaşıldığından, sanık hakkında yasal indirim uygulanmış, sanık lehine 5560 S.Y ile değişik 5271 Sayılı CMK nun 231 maddesi değerlendirildiğinde söz konusu cezanın alt haddinin 2 yıldan az olması sanığın sabıkasının bulunmadığından, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları dikkate alındığında yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemece kanaate varıldığından ve yine mağdurun maddi zararının bulunmadığı anlaşıldığından sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesinin uygulanması gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :

1- Sanık R…..’in, mağdur F….’a karşı, üzerine atılı hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK nun 141/1 maddesi gereğince, sanığın kişiliği, suçun işleniş şekli meydana gelen zarar veya tehlike ile kastın ağırlığı nazara alınarak takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

Sanığın kovuşturmada başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce zararı tazmin suretiyle etkin pişmanlıkta bulunduğu anlaşıldığından TCK 168/2 maddesi gereğince takdiren yarı oranında indirilerek neticeten 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığın duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak failin geçmişi sosyal ilişkileri fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları cezaların failin üzerindeki olası etkisi gözetilerek TCK 62/1 maddesi gereğince takdiren cezasından 1/6 indirim yapılarak 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

Sanığa verilen cezanın sabıkasız oluşu,duruşmadaki olumlu tutum ve davranışları , mağdurun uğradığı zararının olmaması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkememizde kanaat oluşması nedenleriyle CMK ’ nın 231/6. maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA

Hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan sanığın CMK ‘nın 231/8. maddesi gereğince 5 YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA , takdiren denetim süresi içinde sanığa herhangi bir yükümlülük belirlenmesine yer olmadığına.Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi nedeniyle mahkum olması halinde , CMK ‘nın 231/11. maddesi uyarınca açıklanması geri bırakılan hükmün mahkemece açıklanacağı , bu sürenin iyi halli geçirilmesi halinde ise açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak , davanın düşmesine karar verileceğinin sanığa ihtarına (edilemedi .)

Sanığa verilen cezanın sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandığında CMK 231/7 maddesi gereğince cezasının ertelenmesine ve seçenek yaptırıma çevrilmesine yer olmadığına.

2- Sanık için aşağıda ayrıntılı dökümü yapılacak olan toplam ( 74,60 ) TL yargılama giderlerinin sanıktan tahsiline,

Dair verilen karar, sanığın yokluğunda, sanık vekili ile müşteki F…. vekilinin yüzlerine karşı, kararın tefhim tarihinden ve kararın C.Başsavcılığına gönderilmesinden itibaren, mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın zapta geçirilmesi sureti ile 7 gün içersinde Fethiye Ağır Ceza Mahkemesine itirazı kabil olmak üzere açıkça okunarak usulen anlatıldı. 14/11/2013