T.C. FETHİYE 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

“Beraat”

DOSYA NO: 2014/…

Esas KARAR NO: 2015/…

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]: 2014/..

GEREKÇELİ KARAR T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM:..

KATİP: ..

DAVACI: K.H.

KATILAN: Ö..

VEKİLİ: Av. ..

SANIK: R…

MÜDAFİİ: Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

SUÇ: Hakaret

SUÇ TARİHİ : 30/06/2014

SUÇ YERİ: MUĞLA/FETHİYE

KARAR TARİHİ: 06/03/2015

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sanık hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA: Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 08/09/2014 tarih ve 2014/.. Esas sayılı iddianamesi ile, şüpheli R.. ile müşteki Ö…’in komşu oldukları, müşteki ile şüpheli arasında, şüphelinin köpeklerini tasmasız olarak gezdirmesi nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu, suç tarihinde şüpheli R..’ın, müşteki Ö..’in müdürü olduğu …’ne giderek bankanın içerisinde banka personeli ve müşteriler B.., A.., E.. ve D… olduğu halde müştekinin duyacağı şekilde ‘nasıl bir müdürünüz var, despot, köpek düşmanı, size sabır diliyorum, bu banka ile nasıl çalışıyorsunuz, bu despot müdür olduğu sürece bu banka ile çalışılmaz’ diyerek müştekiye alenen hakaret ettiği, olay esnasında …da bulunan B.., A.., E.. ve D…’in şüphelinin bu eylemlerine tanık oldukları, müştekinin şikayetçi olduğu ve uzlaşma kapsamında kalan hakaret suçu bakımından kendisine önerilen uzlaşma teklifini kabul etmediğinden bahisle sanık hakkında hakaret suçundan TCK’nın 125/1-4, 53/1 maddeleri gereğince cezalandırılması amacıyla mahkememize kamu davası açılmıştır.

SAVUNMA: Sanık R.. mahkeme huzurunda alınan savunmasında: “… demiştir.

DELİLLER: Katılan Ö… mahkeme huzurunda alınan beyanında:” Şikayetçiyim, davaya katılmama karar verilmesini istiyorum, ben daha önce bu konuda vermiş olduğum ifademi tekrar ederim. … “demiştir.

Tanık E.. mahkeme huzurunda alınan beyanında:… demiştir.

Tanık A..mahkeme huzurunda alınan beyanında:.. demiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Sanık hakkında .. katılana hakaret ettiğinden bahisle dava açılmışsa da, … hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı kanaatine varılmış olup sanığın beraatine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere :

1-Sanığın üzerine atılı hakaret suçunun unsurları oluşmadığından CMK 223/2-a maddesi uyarınca sanığın BERAATİNE,

2-Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,

3-Beraat eden sanık kendisini avukatla temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca 1.500.00 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa ödenmesine,

Dair, sanık müdafiinin ve katılan vekilinin yüzüne karşı tefhimtarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunulması halindetutulacaktutanak veya mahkememize başka yer asliye ceza mahkemesinden gönderilecek bir temyiz dilekçesi ile Yargıtay ilgili Ceza Dairesinde Temyiz Kanun Yolu açıkolmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.06/03/2015