T.C.

FETHİYE

  1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2011/…….

KARAR NO : 2013/…….

[C.SAVCILIĞI][ ][ESAS][ ][NO] : 2011/…….

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : ……..

KATİP : ………

DAVACI : K.H.

MAKTUL : İ…..

KATILAN LAR 1- N…..

[VEKİLİ] : Av. …..

2- R…..

3- C……

 

SANIK LAR 1- E…..

2- E…..

SANIKLAR MÜDAFİİ : Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

 

SUÇ : Taksirle Ölüme Neden Olma

SUÇ YERİ : FETHİYE

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 07/08/2010 günü saat 09.00 sıraları

KARAR TARİHİ : 12/03/2013

Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan sanıklar hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 13/09/2011 tarihli iddianamesi ile sanıklar hakkında Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan TCK.nın 85/1 maddeleri gereğince cezalandırılmaları amacıyla mahkememize kamu davası açılmıştır.

 

………………….

 

 

-Sanıklar E…. ve E…..’in üzerlerine atılı taksirle ölüme neden olma suçunu işledikleri anlaşıldığından TCK.nın 85/1 maddesi gereğince cezalandırılmaları gerekmiş, olayın oluş şekli, kusur durumu gözetilerek alt sınırdan ceza tayin edilmiş, sanıkların mahkemeye karşı saygılı tutumları lehlerine takdiri indirim nedeni kabul edilerek sanıklara verilen cezada TCK.nın 62.maddesi gereğince indirim yapılmış, sanıkların kişiliği, sabıkasız oluşları, sosyal ve ekonomik durumları ve suçun işleniş şekli gözetilerek sanıklara verilen hapis cezası TCK’nın 50/4 maddesi yollaması TCK’nın 50/1-a maddesi gereğince adli para cezasına çevrilmiş, katılanların zararının giderilmemiş oluşu nedeniyle sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna gidilmemiştir.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere :

1- Sanıklar E….. ve E…. ‘in üzerlerine atılı taksirle ölüme neden olma suçunu işledikleri anlaşıldığından TCK.nın 85/1 maddesi gereğince olayın oluş şekli, kusur durumu gözetilerek alt sınırdan ceza tayini ile takdiren 2’ŞER YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA ,

-Sanıkların mahkemeye karşı saygılı tutumları lehlerine takdiri indirim nedeni kabul edilerek sanıklara verilen cezada TCK.nın 62.maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına ve sanıkların 1’ER YIL 8’ER AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

3- Sanıkların kişiliği, sabıkasız oluşları, sosyal ve ekonomik durumları ve suçun işleniş şekli gözetilerek verilen hapis cezasının TCK’nın 50/4 maddesi yollaması TCK’nın 50/1-a maddesi gereğince günlüğü takdiren 20 TL’den paraya çevrilerek sanıkların 12.100’ER TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA,

Sanıklara verilen adli para cezasının miktarı, sanıkların ekonomik durumları da dikkate alınarak TCK 52/4 maddesi uyarınca her ay olmak üzere 24 eşit taksitle tahsiline,

Taksitlerden birinin zamanında ödenmediği takdirde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin ihtarına,(ihtarat yapıldı)

4- Katılanların zararının giderilmemiş oluşu nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,

5- Katılan N…. kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenen 1.320 TL maktu vekalet ücretinin sanıklardan alınarak katılan N….’ya verilmesine,

6- Emanetin 2011/462 sırasında kayıtlı malzemelerin karar kesinleştiğinde K….. firmasına teslimine,

-16 adet tebligat gideri 96 TL, PTT gideri 25,35 TL, otopsi gideri 138,24 TL, bilirkişi gideri 300 TL, ATK gideri 1.162 TL, cenaze nakil ücreti 750 TL, keşif gideri 841,37 TL olmak üzere toplam 3.312,96 TL yargılama giderinin 1.656,48’er TL olarak sanıklardan ayrı ayrı tahsiline,

Dair, Sanıklar, sanıklar müdafii, katılan C…., katılan N…. vekilinin yüzüne karşı, katılanlar R…. ve N….’nın yokluğunda, kararın sanıklar, katılanlar N… ve C…. yönünden tefhim, katılan R…. yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle ya da en yakın Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe verilmesi suretiyle Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 12/03/2013