T.C.
FETHIYE
1. ASLIYE CEZA MAHKEMESI
DOSYA NO: 2013/…. Esas
KARAR NO: 2014/…
C.SAVCILIGI ESAS NO: 2013/….
GEREKÇELI KARAR
T Ü R K M I L L E T I A D I N A
HAKIM: …
C. SAVCISI: …
KATIP: …
DAVACI: K.H.
SANIKLAR: 1-C….
VEKILI: Av. ….
2-E….
VEKILLERI: Av. AHMET CAHIT OLGU Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/
MUGLA
3-K……
VEKILI: Av. ….
SUÇ: Görevi Kötüye Kullanmak, Imar Kirliligine Neden Olmak
SUÇ TARIHI : 03/10/2012
SUÇ YERI: Mugla/Fethiye
KARAR TARIHI: 20/02/2014
Yukarıda açık kimligi yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan durusma sonunda:
GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:
Fethiye Cumhuriyet Bassavcılıgının 03/06/2013 tarih 2013/… sayılı iddianamesi ile sanık Emine Stelzhammer hakkında imar kirliligine neden olmak suçundan 5237 Sayılı TCK.nın 184/1, 53, sanıklar K… ve C… hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan 5237 Sayılı TCK.nın 257/2, 53/1 maddeleru uyarınca cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmıstır.
Sanık K…. savunmasında; “Bahse konu yapı 1980’li yıllarda yapılmıstır. Bu dönemin görevlileri tarafında da yıkım kararı alınmıs ve para cezası uygulanmıstır, benim dönemimde bu yapıya herhangi bir ilave yapılmamıstır sadece çatının üzerindeki kiremitler degismistir bunun için izin almaya dahi gerek yoktur. Kaldı ki bize yazılı dilekçe ile bildirmislerdir ben suçlamayı kabul etmiyorum beraatimi istiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum.” demistir.
Sanık C…. savunmasında; “Ben önceki savunmalarımı tekrar ediyorum eklemek istedigim bir husus yoktur, durusmalardan vareste tutulmak istiyorum, zira islerim çok yogundur, üzerime atılı suçlamayı kabuletmiyorum.” demistir.
Sanık E… savunmasında; “Yazılı savunmalarımı tekrar ediyorum, ekleyecegimbir husus yoktur, hükmün açıklanmasının geri bırakılması hususunda avukatım ileride beyanda bulunacaktır.” demistir.
CUMHURIYET SAVCISI ESAS HAKKINDAKI MÜTALAASINDA: “Sanık E… hakkında imar kirliligine neden olma suçundan kamu davası açılmıs ise de; sanıgın eylemini gerçeklestirdigi tarih itibari ile atılı eylemin suç olmadıgı anlasıldıgından beraatine, sanıklar K… ve C… yönünden de sanık E… ‘nin eylemini 1985 ve 1986 yıllarında gerçeklestirmesi ve buna iliskin tespitin de 1989 yılında yapılmıs olması ile sanıkların göreve basladıkları süre nazara alınarak arsivde bulunan bir belgeden bilgileri oldugu ve bu belgeyi kasten bildirmedikleri yönünde bir delil bulunmadıgı ve böylelikle suç isleme kasıtlarının bulunmadıgı anlasıldıgından sanıkların üzerine atılı görevi ihmal suçundan beraatlerine karar verilmesi mütalaa olunur.” demistir.
Mahkememizce yapılan yargılama, toplanan deliller, sanıklar savunmaları ile tüm dosya kapsamı birlikte degerlendirildiginde;Her ne kadar sanık E…. hakkında imar kirliligine neden olma suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıs ise de söz konusu  ruhsatsız kaçak yapıların 3194 sayılı Imar Kanunu’na aykırı olmakla beraber 1985-1986 yıllarında insa edildigi , isnat edilen suçun 5237 sayılı TCK ile düzenlendigi, 765 sayılı TCK da karsılıgının bulunmadıgı, 5237 sayılı TCK nun 01/06/2005 tarihinde yürürlüge girdigi, o tarihten önce imar kirliligine neden olma suçuna iliskin bir düzenleme bulunmadıgı, suça konu yapıların 1985-1986 tarihinden önce yapılıp bitirilmis oldugunun anlasılması karsısında fiilin islendigi tarihte eylem, yasada suç olarak tanımlanmadıgından sanıgın beraatine karar verilmesi gerekmistir. Her ne kadar sanıklar K… ve C… hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmıs ise de; yapıların 1985 ve 1986 yıllarında yapılmıs olması, buna iliskin tespitin ise Mugla Bayındırlık Il Müdürlügü tarafından 1989 yılında yapılmıs oldugu, para cezası ve yıkım kararı alındıgı ancak kararın yerine getirilmedigi , bina sonra sanıkların görevde oldugu dönemde herhangi bir ilave yapınınyapılmadıgı, yıkım kararının verildigi tarih ile sanıkların göreve basladıkları tarih dikkate alındıgında görevlerini kötüye kullanmadıklarınadair her türlü süpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediginden beraatlerine karar verilmistir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandıgı üzere;
1-Her ne kadar sanık E… hakkında imar kirliligine neden olma suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıs ise de; sanıgın üzerine atılı suçun  unsurlarıolusmaması nedeni ile CMK 223/2.a Maddesi uyarınca BERAATINE,
2-Sanıklar K… ve C… hakkında görevi kötüye kullanmak suçundan cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmıs ise de; sanıkların üzerlerine atılı suçları islediklerine dair her türlü süpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediginden sanıkların atılı suçlardan CMK 223/2.e Maddesi uyarınca ayrı ayrı BERAATLERINE,
Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına, Sanıkların kendilerini vekil ile temsil ettirdikleri anlasıldıgından 2014 yılı AAÜT’ye göre 1.500’er TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanıklara verilmesine,
Dair sanıklar E…, K… ve C… müdafiilerinin yüzlerine karsı, sanıkların yoklugunda verilen kararın tefhim ve teblig tarihinden itibaren, bir hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanaga baglanması suretiyle Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere mütalaaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/02/2014