T.C.

YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

 

Esas No: 2013/…

Karar No:2013/…

 

ICRAYI GERI BIRAKTIRMA KARARI

 

Mahkemesi:Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

Esas No:2009/…

Karar No:2013/…

Tarih:15/02/2013

Davacı:D..

Vekili :…

Davalı: … Sirketi

Vekili: Ahmet Cahit Olgun

Dava Konusu: Alacak

Icra Müdürlügü: Ankara .. . Icra Müdürlügü

Mehil Belge Tarih ve No: ../../2013 2013/…

TeminatınTürü: Teminat Mektubu

Teminat Miktarı:… TL.

 

Mahkemece verilen karar davalı vekili tarafından temyiz edilmis ve temyiz incelemesi sonuna kadar icranın geri bırakılmasını istemis olup, hüküm altına alınan miktarın teminat olarak kabul edildigi, Ankara .. . Icra Müdürlügünün mehil belgesinden anlasılmaktadır.

 

Anılan ilam hükmünün, temyiz incelemesi sonuna kadar ICRASININ GERI BIRAKILMASINA, 15/07/2013 gününde oybirligiyle karar verildi.