YARGITAY

  1. Ceza Dairesi

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y    İ L A M I

 

Esas No           : 2015/…

Karar No         : 2015/…

Tebliğname No           : 10 – 2011/…

 

İNCELENEN KARARIN;

Mahkemesi     : Fethiye Ağır Ceza

Tarihi   : 14….2010

Numarası         : 2010/… – 2010/…

Sanık   : …I

Suç      : Uyuşturucu madde ticareti yapma

Suç tarihi         : 16….2010

Hüküm : TCK’nın 188/3, 297/1-2. cümlesi, 53, 54, 58. maddeleri uyarınca mahkumiyet

 

Tebliğnamedeki düşünce       : Bozma

 

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre; sanığın infaz kurumuna soktuğu esrarı satmak veya başkalarına vermek maksadıyla bulundurduğuna ya da başkalarına verdiğine dair her türlü şüpheden uzak kuşku sınırlarını aşan yeterli ve somut delil bulunmadığı, bu haliyle sanığın eyleminin TCK’nın 297. maddesinde düzenlenen ceza infaz kurumuna uyuşturucu madde sokma veya bulundurma suçunu oluşturacağı gözetilerek anılan maddenin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi gereğince mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 05.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.