T.C. BEYKOZ AİLE MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO: 2015/… Esas

KARAR NO: 2015/…

HAKİM: …

KATİP: …

DAVACI: …

VEKİLİ: Av. …

DAVALI: …

VEKİLLERİ: Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVA: Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli))

DAVA TARİHİ: 29/05/2015

KARAR TARİHİ: 18/11/2015

TÜRK MİLLETİ ADINA; Yargılama yapmaya ve hüküm vermeye yetkili Beykoz Aile Mahkemesinde görülmekte bulunan boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı dava dilekçesinde: …. tarafların boşanmalarına karar verilmesini dava ve talep etmiştir

 

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle ; Müvekkilinin Fethiye Muğlada yaşadığını, MK 168.maddesine göre ” eşlerden birinin yerleşim yerinde ” boşanma davasının açılabileceği hüküm altına alındığını, Fethiye Aile Mahkemesinin 2015/… Esas sayılı dosyası ile derdest boşanma davasının bulunduğunu, bu nedenle Beykoz Aile Mahkemesinin bu dosyasının Fethiye Aile Mahkemesinin 2015/… Esas sayılı dosyası ile birleştirilmesine karar verilmesini talep etmiştir .

 

Mahkememizce Fethiye Aile Mahkemesine mahkememiz dosyası ile mahkemelerinin dosyaları arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğundan her iki dava dosyasının birleştirilmesi konusunda görüş sorulmuş ve Fethiye Aile Mahkemesinin 16/11/2015 tarihli cevabi yazısında Mahkememizin 2015/… Esas sayılı dosyasının Mahkemelerinin 2015/… Esas sayılı dosyaları arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğundan birleştirilmesinin uygun olacağı hususunda görüş bildirilmiştir.

İncelenen tüm dosya kapsamına göre: Taraflar arasında Fethiye Aile Mahkemesinde 2015/… Esas sayılı dosyası ile halen devam eden derdest davalarının bulunduğu Fethiye Aile Mahkemesinde açılan davanın açılış tarihi 21/05/2015 olup , mahkememizde ise açılan boşanma davasının açılış tarihi ise 29/05/2015 olduğu her iki dava dosyaları arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından mahkememizin 2015/… Esas sayılı dosyası ile Fethiye Aile Mahkemesinin 2015/… Esas sayılı dosyalarının birleştirilmesine karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

 

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Mahkememizin 2015/…Esas sayılı bu dava dosyasıyla,Fethiye Aile Mahkemesinin 2015/… Esas sayılı dava dosyaları arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğundan HMK’nun 166. Maddesi gereğince BİRLEŞTİRİLMELERİNE,

2-Mahkememizin 2015/… esas sayılı dosyasının birleştirme kararı ile kapatılmasına,

3-Yargılamanın Fethiye Aile Mahkemesinin 2015/… esas sayılı dava dosyası üzerinden yürütülmesine,

4-Yargılama gideri,ücreti vekalet,harç vesair giderler konusunda birleştirilen dava dosyasında bir karar verilmesine,

Dair asıl kararla birlikte temyizi kabil olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yokluğunda açıkça okunup usülen anlatıldı.18/11/2015