T.C.

FETHIYE

AILE MAHKEMESI

GEREKÇELI KARAR

ESAS NO: 2013/… Esas

KARAR NO: 2013/…

 

HAKIM:….

KATIP:…

 

DAVACI : ….

VEKILLERI: Av. OSMAN ALPER OLGUN – Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300

Fethiye/ MUGLA

Av. AHMET CAHIT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUGLA

DAVALI :….

DAVA: Bosanma (Evlilik Birliginin Temelinden Sarsılması Nedeni Ile Bosanma (Çekismeli))

DAVA TARIHI: 04/11/2013

KARAR TARIHI: 30/12/2013

GEREKÇELI KARAR YAZIM TARIHI: 14/01/2014

Mahkememizde görülmekte bulunan Bosanma (Evlilik Birliginin Temelinden

Sarsılması Nedeni Ile Bosanma (Çekismeli)) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

Davacı vekili, mahkememize vermis oldugu 04/11/2013 tarihli dava dilekçesinde,

davalı ile müvekkilinin …. yılında evlendiklerini, bu evlilikten iki çocuklarının

bulundugunu, tarafların aralarında geçimsizligin mevcut oldugunu siddetli geçimsizlik nedeni

ile bosanmaya karar verilmesini talep etmistir.

Davalı, Davanın reddine karar verilmesini istemistir.

Davacı 30/12/2013 tarihli durusmada, davalı esi ile barıstıklarını birlikte yasamaya basladıklarını, bu nedenle açtıkları bosanma davasından feragat ettigini, dosyasının feragatı ile islemden kaldırılmasını istedigini, mahkememize hitaben verdigi 30/12/2013 tarihli feragat

dilekçesi ve kimlik tespitinin kendisine ait oldugunu, altındaki imzanın kendisine ait oldugunu, yargılama giderlerinin müvekkili üzerinde bırakılmasını, feragat nedeni ile karar verilmesini talep etmistir.

Deliller; Feragat beyanıdır.

HMK. 311 maddesi geregince, feragat kesin hükmün tüm hukuki neticelerini dogurur.

Bu sebeple, “feragat nedeni ile davanın reddine” karar verilmistir.

HÜKÜM:/Gerekçesinde açıklandıgı üzere,

1- Davanın feragat nedeniyle REDDINE,

2- Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,

3- Kullanılmayan gider avansının karar kesinlestiginde istemi halinde davacıya iadesine,

4-Harç pesin alındıgından yeniden alınmasına yer olmadıgına,

Dair, davacının ve davalının yüzlerine karsı,gerekçeli kararın taraflara tebliginden

itibaren , geçici 3. madde gözetilerek 15 gün içerisinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesine temyiz

basvurusunda bulunabileceklerine iliskin karar tefhim edildi.