T.C.

FETHİYE

  1. SULH CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2013/….. Esas

DURUŞMA TARİHİ : 24/10/2013

CELSE NO : 3.

HAKİM : ….

KATİP : ….

Belirli gün ve saatte 3. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Sanık Abdullah Kazak ‘ın geldikleri görüldü.

Mağdur E… ve Mağdurlar zorunlu vekili Av. Osman Alper Olgun ‘un geldikleri görüldü.

Sanık, Mağdur huzura alındı. Hüviyet tesbitine geçildi.

M AĞDUR : E…. adresinde oturur.

Mağdura iddianame ve ekleri okundu.

Mağdura CMK.nun 234/b maddesindeki yasal hakları hatırlatıldı.

Mağdur haklarımı anladım, şikayetimi zorunlu vekilim huzurunda bildireceğim, dedi. Mağdura şikayet ve delilleri soruldu:

MAĞDUR E…. ŞİKAYETİNDE; Ben babamın bana karşı hakaret eylemi nedeniyle şikayetçi değilim, davaya katılma talebim de yoktur. dedi.

Müştekiye soruşturma aşamasında alınan beyanı okundu, soruldu : doğrudur bana aittir, içeriğini aynen tekrar ederim, eklemek istediğim bir husus yoktur, dedi.

Mağdurlar zorunlu vekilinden soruldu. Mağdur E…’nin beyanlarına aynen katılıyoruz, bizim de katılma talebimiz yoktur. Dedi.

Mağdurlar zorunlu vekilinden esas hakkındaki şikayet ve delilleri soruldu. E… şikayetinden vazgeçtiği için bu aşamada bir diyeceğimiz yoktur, takdir mahkemenindir. Dedi.

Sanık A….’dan esas hakkındaki son savunmaları soruldu: önceki savunmalarımı tekrar ederim, dedi.

Yargılamanın bitirileceği bildirilmekle sanıktan son sözü soruldu: beraatimi talep ederim, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hususlar uygulansın, dedi.

Dosya incelendi. Araştırılacak başkaca bir hususun kalmadığı görüldü. Açık yargılamanın bittiği bildirildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:Gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;

HÜKÜM :

-Sanık A…..’ın üzerine atılı hakaret suçunun şikayete tabi olması ve mağdur E…..’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeni ile sanık hakkında açılan kamu davasının CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE ,

2- Sanık A….’ın üzerine atılı hakaret suçunun şikayete tabi olması ve mağdur K…..’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeni ile sanık hakkında açılan kamu davasının CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE ,

3- Sanık A…..’ın üzerine atılı hakaret suçunun şikayete tabi olması ve müşteki D….’ın şikayetinden vazgeçmesi nedeni ile sanık hakkında açılan kamu davasının CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE ,

4- Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,

Dair, verilen karar sanık, mağdur E…. ile mağdurlar zorunlu vekili Av. Osman Alper Olgun’un yüzüne karşı, kararın tefhiminden itibaren mahkememize ya da başka yer sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın zapta geçirilmesi sureti ile 7 gün içerisinde Yargıtay’a temyiz kanun yolu açık olmak üzere açıkca okunup usulen anlatıldı. 24/10/2013