T.C.

FETHİYE

  1. SULH CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2013/… Esas

KARAR NO : 2013/….

[C.SAVCILIĞI][ ][ESAS][ ][NO] : 2013/….

 

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM : 

KATİP : ….

DAVACI : K.H.

KATILAN : Ö….

[VEKİLLERİ] : Müdafii Av. AHMET CAHİT OLGUN, Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

Av. OSMAN ALPER OLGUN, Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 48300 Fethiye/ MUĞLA

KATILAN : E….

[SANIK] : U…

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 03/01/2013

SUÇ YERİ VE ZAMANI : Fethiye İlçesi

KARAR TARİHİ : 12/11/2013

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının 09/04/2013 tarihli iddianamesi ile sanık hakkında basit yaralama suçundan TCK nın 86/2, 86/3-e, 53 madde hükmünce cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış,

SAVUNMA:

Sanık savunmasında ” atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. Olayla ilgili tanık bildireceğim ben kesinlikle müştekiye sopa fırlatmadım. E… ile resmi olarak 10 yıl evliliğimiz oldu. Şu an ayrı yaşıyoruz. Mağdur eşimin kızıdır.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Mahkememizce yapılan yargılamada, toplanan deliller, iddialar, savunmalar, tanık anlatımları, adli rapor, tüm dosya kapsamı birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde; sanığın olay tarihinde mağduru silahtan sayılan sopa ile etkisi BTM ile giderilebilecek nitelikte yaraladığı anlaşılmakla sanığın 5237 SY TCK nın 86/2, 86/3-e maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Sanığın sübuta eren kasten yaralama eylemi nedeni ile 5237 sayılı TCK’nın 86/2 maddesi gereğince takdiren 120 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık kasten yaralama eylemini silahtan sayılan alet ile işlemiş olması nedeni ile 5237 sayılı TCK’nın 86/3-e maddesi gereği cezasında ½ oranında artırım yapılarak sanığın 180 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak TCK 62/1 maddesi gereğince verilen cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın takdiren 150 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının TCK 52/2. maddesine göre sanığın şahsi ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 20,00 TL’den hesap edilerek sanığın neticeten 3.000,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının TCK 52/4 maddesi gereğince sanığın şahsi, ekonomik durumu dikkatee alınarak her ay olmak üzere 20 eşit taksitle sanıktan tahsiline, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa ihtarına, (ihtarat yapılamadı)

Sanığın cezasından yasal ya da takdiri başkaca indirim ve arttırım yapılmasına yer olmadığına,

Adli para cezasına hükmolunması nedeni ile koşulları oluşmadığından TCK 51 ve 53. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığın adli sicil kaydı, suç işleme eğilimi ve kişiliği dikkate alınarak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat oluşmadığından CMK 231/5 maddesinde yer alan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına,

2- Dava nedeniyle yapılan 4 davetiye gideri 32,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline,

Dair, katılan Ö… müdafiinin yüzüne karşı, sanığın ve katılanların yokluğunda, 5271 sayılı CMK 272/3-a maddesi gereğince adli para cezasının miktarı itibarı ile kesin olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 12/11/2013