T .C.

FETHİYE….

SULH HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2008/….

KARAR NO : 2008/…

HAKİM : ….

KATİP : ….

DAVACI : FERİDE ……

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – 520 Sokak No:22/1 Fethiye Fethiye

DAVALI : HASIMSIZ

DAVA : Mirasçılık Belgesi İstemi

DAVA TARİHİ : 14/07/2008

KARAR TARİHİ : 18/07/2008

Davacı vekilinin mahkememize açtığı mirasçılık belgesinin verilmesine dair davanın yapılan açık yargılanması sonunda:

GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekilinin dilekçesine ekli miras bırakana ait tam tablo açıklamalı nüfus kayıt tablosuna göre;Muğla İli Fethiye İlçesi, …… da nüfusa kayıtlı bulunan …. ve ….. den olma …..Dlu Ahmet …….’ ın 12.5.2007 tarihinde öldüğü, geride mirasçıları olarak aşağıda açık kimlikleri yazılı şahısların kaldığı, başkaca yasal mirasçılarının bulunmadığı anlaşılmış,Aşağıda yazılı olduğu üzere mirasçılık sıfatlarını gösteren mirasçılık belgesinin verilmesine karar verilmiştir.

HÜKÜM: Gerekçesi açıklandığı üzere;

Muğla İli Fethiye İlçesi, …….. da nüfusa kayıtlı bulunan Mehmet ve Teslime den olma …… Dlu Ahmet ….’ ın 12.5.2007tarihinde ölmesi nedeni ile mirası 16 pay kabul edilerek;

4 payın …………. Fatma ………’ a

3 payın …………..Hamide …….’e

3 payın …………..Mehmet …….’a

3 payın …………..Havana …….’ e

3 payın …………..Fatma ………’ ye

Verilmesine,

Mirasçılık belgesinin bu şekilde belirlenmesine,

Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına,

Dair davacının yüzüne karşı aksi sabit oluncaya kadar geçerli olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı 18/07/2008