T.C.
FETHİYE
İCRA CEZA MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO  : 2015/… Esas
KARAR NO  : 2015/…

HAKİM : …
KATİP : …

MÜŞTEKİ : … LİMİTED ŞİRKETİ,
VEKİLLERİ : Av.AHMET CAHİT OLGUN, Av.OSMAN ALPER OLGUN/FETHİYE
SANIK : …
SUÇ : Borçlunun Ödeme Şartını İhlali
DAVA TARİHİ : ../11/2015
KARAR TARİHİ : 31/12/2015
Davanın açık yargılaması sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Müşteki vekili mahkememize verdiği şikayet dilekçesinde, Fethiye …İcra Müdürlüğü’nün 2015/… esas sayılı dosyasında sanığın borcunu ödeme taahhüdünü ihlal ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etmiştir.
Uyap üzerinden alınan nüfus kaydına göre sanığın ../11/2015 tarihinde vefat ettiği anlaşıldığından davanın TCK. 64/1 maddesi ve CMK 223/8 maddesi gereğince düşmesine hükmedilmiştir.
HÜKÜM:
1-Sanık hakkındaki davanın TCK. 64/1 maddesi ve CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞMESİNE,
2-Yargılama giderinin şikayetçi üzerinde bırakılmasına,
3-Hükmün bir suretinin icra dairesine gönderilmesine,
Hükmün açıklanmasından (yokluğunda hüküm verilenler için tebliğinden) itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe vermek veya mahkeme hakimine sözlü olarak beyanda bulunmak ve tutanağa kaydettirmek yoluyla Fethiye Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere şikayetçi vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda verilen hüküm açıkça okundu.