T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

Yargılama yapmaya Ve Hüküm Vermeye Yetkili

FETHİYE İCRA CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/..

Esas KARAR NO : 2015/..

GEREKÇELİ KARAR

HAKİM:…

KATİP :…

MÜŞTEKİ:..

VEKİLİ: Av.AHMET CAHİT OLGUN, Av.OSMAN ALPER OLGUN/FETHİYE

SANIK: …

SUÇ: BORÇLUNUN ÖDEME ŞARTINI İHLALİ

DAVA TARİHİ: 30/01/2015

KARAR TARİHİ: 27/03/2015

Davanın açık yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Müşteki vekili mahkememize verdiği şikayet dilekçesinde, Fethiye 2.İcra Müdürlüğü’nün 2013/.. esas sayılı dosyasında sanığın borcunu ödeme taahhüdünü ihlal ettiğini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etmiştir. İcra dosyasının incelenmesinde; sanık şikayet tarihinden sonra şikayete konu taksiti 02/02/2015 tarihinde icra dosyasına ödemiş olduğundan İİK 354/1 maddesi uyarınca davanın düşmesine, sanık süresinde taahhüdünü yerine getirmeyerek hakkında dava açılmasına sebebiyet verdiğinden, sanık aleyhine yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmesine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:

1-Sanık hakkındaki davanın ŞİKAYETE KONU TAKSİTİN ÖDENMESİ NEDENİYLE İİK.’nın 354/1.maddesi gereğince DÜŞMESİNE,

2-Sanık şikayet tarihinden sonra şikayete konu borçlarını ödediğinden şikayetçi tarafından yapılan 12,00TL yargılama giderinin sanıktan alınarak şikayetçiye verilmesine,

3-Sanık şikayet tarihinden sonra şikayete konu borçlarını ödediğinden A.A.Ü.T. gereğince 300,00TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak şikayetçiye verilmesine,

4-Hükmün bir suretinin icra dairesine gönderilmesine,

Hükmün açıklanmasından (yokluğunda hüküm verilenler için tebliğinden) itibaren 7 gün içerisinde mahkememize dilekçe vermek veya mahkeme hakimine sözlü olarak beyanda bulunmak ve tutanağa kaydettirmek yoluyla Fethiye Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere şikayetçi vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda verilen hüküm açıkça okundu.