FETHİYE

SULH CEZA HAKİMLİĞİ

İFADE SORGU ZAPTI

SORGU No:2014/…

HAKİM:………..

KATİP:………..

Nitelikli cinsel saldırı suçundan şüpheliler hakkında Fethiye Hazırlık Bürosu’nun ../09/2014 tarih ve 2014/…. soruşturma sayılı yazılarıyla birlikte tutuklama istemiyle mevcutlu olarak gönderilen şüpheliler ve müdafii huzura alındı, şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespitine geçildi.

ŞÜPHELİ: G…

ŞÜPHELİ:R…

ŞÜPHELİ:S…

 

ŞÜPHELİ S… SAVUNMASINDA: ……. dedi.

Şüpheliye Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nda vermiş olduğu ifadesi okundu. Soruldu. Doğrudur. Bana aittir. Aynen tekrar ederim, dedi.

ŞÜPHELİ G… SAVUNMASINDA:…….. dedi.

Şüpheliye Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nda vermiş olduğu ifadesi okundu. Soruldu. Doğrudur. Bana aittir. Aynen tekrar ederim, dedi.

ŞÜPHELİ R… SAVUNMASINDA:………. dedi.

Şüpheliye Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’nda vermiş olduğu ifadesi okundu. Soruldu. Doğrudur. Bana aittir. Aynen tekrar ederim, dedi.

Şüpheliler müdafii Av. Osman Alper OLGUN’dan soruldu: Mevcut deliller ve alınan ifadeler birlikte değerlendirildiğinde; ………….dedi.

Evrak incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Şüphelilerin üzerine atılı suçun niteliği, suçun katalog suçlardan oluşu, delillerin büyük oranda toplanmış olması, sabit ikametgah sahibi oluşu, suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst haddi, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali göz önüne alındığında tutuklamanın bu aşamada ölçülü olmayacağı hususları dikkate alınarak tutuklama talebinin REDDİNE,

2- Ancak suçun kasten işlenen suçlardan olması ve hastane raporu dikkate alınarak şüphelilerin adli kontrol altına alınmasına,

3-Şüphelilerin CMK 109-3-a bendi gereğince yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına,

4-Şüphelilerin CMK 109/3-b bendi gereğince her ayın her hafta çarşamba günleri bulundupu yer kolluk birimine imza atmak suretiyle adli kontrol altına alınmasına, adli kontrol kararının …09.2014 tarihi itibari ile başlamasına, adli kontrol kararının soruşturma aşaması boyunca devamına, adli kontrol tedbirlerini mazeretsiz olarak uymaması durumunda hakkında hükmedilecek hapis cezasının süresine bırakılmaksızın hakkında tutuklama kararı verilebileceğinin CMK’nun 112/1 maddesi gereğince ihtarın(ihtar edildi)

5-Kararın şüphelilerin ve müdafiine sözlü olarak bildirilmesine ve ayrıca bir suretinin elden verilmesine

6-Evrakın ikmal için Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine

Dair karar CMK 101/5 fıkrası gereği 7 gün içinde Muğla Sulh Ceza Hakimliğine itirazı kabil olarak verildi.15.09.2014