T.C.
MUĞLA
… SULH CEZA HÂKİMLİĞİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR
DEĞİŞİK İŞ NO : 2015/… D.İş

HAKİM : ..
KATİP : …

TUTUKLAMAYA İTİRAZ EDEN
ŞÜPHELİ : …
VEKİLİ : Av. OSMAN ALPER OLGUN,
İTİRAZ KONUSU :Fethiye  Sulh Ceza Hakimliğinin ../11/2015   tarih ve     2015/.. Sorgu sayılı tutuklama kararına itiraz
SUÇ : Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama
SUÇ TARİHİ : ../11/2015
İTİRAZ TARİHİ : ../11/2015
KARAR TARİHİ : 14/12/2015
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan şüpheli    ..  hakkında Fethiye Sulh Ceza Hakimliğinin ../11/2015 tarih ve 2015/.. Sorgu  sayılı tutuklama kararına şüpheli tarafından itiraz edilmekle, dosya incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
…  belirterek tutukluluğa itirazla tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

Fethiye  Sulh Ceza Hakimliğinin ../11/2015 tarih ve 2015/.. sorgu sayılı kararında; ” Şüpheliler .. ve …’ nın üzerine atılı suçun kasten işlenen suçlardan olması , nitelikli halinin somut olayda gerçekleşmesi nedeniyle suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst hadleri ,suçun CMK ‘nın 100. maddesinde de sayılan  katalog suçlardan sayılması ve suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması da dikkate alındığında adli kontrol uygulamasının bu aşamada yetersiz kalacağı anlaşılmakla, soruşturma evresindeki somut olgular ve mevcut delil durumu da değerlendirilerek şüphelinin  CMK.nun 100  ve devamı  maddeleri  gereğince tutuklanmasına,   ” karar verildiği görülmüştür.

İtiraz dilekçesi ve dosya kapsamına göre yapılan incelemede;  Fethiye Sulh Ceza Hakimliği’nin yukarıda özetlenen ../11/2015 tarih ve 2015/.. sorgu sayılı kararı ile şüpheli ..’nın müsnet Uyuşturcu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan tutuklanmasına karar verilmiş ise de; şüpheli …’nın suçsuzluğa yönelik savunmasının aksine müsnet uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan tutuklanmasına yeterlilikte teknik ya da fiziki takip, ihbar tutanağı vs. somut delillerin bulunmadığı gibi olayda ele geçen uyuşturucu maddenin bulunuğu şeffaf poşet ile de herhangi bir şekilde irtibatlandırılmadığı anlaşıldığından itirazın kabulüne, şüphelinin …’nın başka bir suçtan tutukla ya da hükümlü değilse serbest bırakılmasına karar verilmiştir.
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
İTİRAZIN KABULÜ İLE;
Fethiye  Sulh Ceza Hakimliğinin …/11/2015 tarih ve 2015/.. sorgu sayılı kararında Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticaret Yapma veya Sağlama suçundan  tutuklu bulunan …’nın başka bir  suçtan hükümlü ya da tutuklu değilse SERBEST BIRAKILMASINA ve  gereği için Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na  müzekkere yazılmasına ,
Karardan bir suretin Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edene ve şüpheliye tebliğine,
Soruşturma dosyasının  Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kesin olarak karar verildi.
14/12/2015