T.C.

FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı: 2015/…Esas

../04/2015

ANKARA … İCRA DAİRESİ’NE

Davacı , D… ile Davalı , .. ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak davası nedeniyle; Mahkememizin 2009/.. esas sayılı dosyasında verilmiş olan karar Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 20/01/2015 tarih, 2014/… esas ve 2015/.. sayılı kararı ile hükmün bozulmasına karar verildiği anlaşılmakla;

 

Davalı vekili Av. Osman Alper OLGUN’un ../04/2015 havale tarihli dilekçesi ile; mahkememiz 2009/.. esas sayılı dosyasında verilmiş olan kararın bozulması nedeniyle müdürlüğünüzün 2013/.. esas sayılı dosyasına sunulmuş olan teminat mektubunun ve dosyaya yatırılan teminatın iadesi talep edilmiş, İİK’nın 36/5 maddesi uyarınca teminatın ve teminat mektubunun iadesine karar verilmiş olup; Gereği bilgilerinize rica olunur.