T .C.

FETHİYE

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2004/….. Esas

KARAR NO : 2009/……

HAKİM :…….

KATİP : …………..

DAVACI : …….

[VEKİLİ] : Av. …………

DAVALILAR : 1- ……

2- …….

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Akarca Mah Namık Kemal Cad No 2 Fethiye

DAVALI : 3- ……….

[VEKİL][İ] : Av………

DAVALI : 4-HAZİNE ADINA FETHİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ- Fethiye/ MUĞLA

VEKİLİ : Av. A……….

DAVALILAR : 5 – ……

6 – ………

7 – ……….

8 – …………

DAVA : Tapu İptali Ve Tescil

DAVA TARİHİ : 21/04/2004

KARAR TARİHİ : 12/05/2009

Taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan davanın yapılıp bitirilen açık yargılaması sonunda, dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

……………….

 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davanın REDDİNE,

Alınması gerekli olan harcın peşin alınan 337,50 TL. Harçtan mahsubu ile fazla yatırıldığı anlaşılan 321,90 TL. Harcın karar kesinleştiğinde istek halinde davacıya iadesine,

Masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,

Davalılar …….. ve ………i ile hazine ve Ölüdeniz Belediye Başkanlığı kendilerini birer vekil ile temsil ettirdikleri anlaşıldığından yürürlükteki A.A.Ü.T. Gereğince takdir ve hesap olunan 2.900’er TL. (her bir davalı için ayrı ayrı) Vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar ……., ………, Fethiye Malmüdürlüğü ve Ölüdeniz Belediye Başkanlığına ayrı ayrı verilmesine,

Dair, yasa yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 12/05/2009