T .C.

FETHİYE

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2011/…..Esas

KARAR NO : 2013/….

HAKİM : …….

KATİP : …….

DAVACI – KARŞI DAVALI : ………

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN-Av. Osman Alper OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALI – KARŞI DAVACI : ……..

[VEKİLİ] : Av. ………

DAVA : Manevi Tazminat

DAVA TARİHİ : 18/11/2011

KARAR TARİHİ : 02/07/2013

GER.KAR.TAR. : 15/07/2013

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesinde özetle;…….. talep ve dava etmiştir.

Davalı – karşı davacı vekili dilekçesinde özetle ; ………. talep ve dava etmiştir

Dava ve karşı dava haksız fiilden kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir.

…….

Tüm dosya kapsamı incelendiğinde; ………. davacı ve karşı davacı için uygun bir miktar manevi tazminat takdir edilerek aşağıda belirtildiği şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davacı karşı davalı …….’ın davasının KISMEN KABULÜ ile 6.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 01/06/2011 tarihi itibariyle işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı karşı davacıdan alınarak davacı karşı davalıya verilmesine,

2-Davalı karşı davacı …….’in davasının KISMEN KABULÜ ile 4.000,00 TL manevi tazminatın 05/07/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davacı karşı davalıdan alınarak davalı karşı davacıya verilmesine,

3- Davacının davası için alınması gerekli olan 409,50 TL olan karar ilam harcından peşin alınan 148,50 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 261,00 TL ‘nin davalı karşı davacıdan alınarak hazineye irad kaydına,

4- Karşı dava için 273,25 TL olan karar ilam harcından peşin alınan 74,25 TL harcın mahsubu ile bakiye kalan 199,00 TL ‘nin davacı karşı davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

5- Davacı – karşı davalınını yapmış olduğu 166,90 TL dava açma gideri, 218 TL tebligat ve tanık ücreti ve posta masrafı olmak üzere toplam 384,90 TL yargılama giderinden kabul red oranı üzerinden hesaplanan 230,00 TL’nin davalı- karşı davacıdan alınarak davacı- karşı davalıya verilmesine,

6- Davalı – karşı davacınını yapmış olduğu 92,65 TL dava açma gideri, 60 TLtanık ücreti olmak üzere toplam 152,65 TL yargılama giderinden kabul red oranı üzerinden hesaplanan 121,00 TL’nin davacı- karşı davalıdan alınarak davalı- karşı davacıya verilmesine,

7- Davacının davası yönünden kabul edilen miktar bakımından A.A.Ü.T gereğince hesap ve takdir olunan 1.320,00 TL vekalet ücretinin davalı karşı davacıdan alınarak davacı karşı davalıya verilmesine,

8- Davacının davası yönünden reddedilen miktar bakımından A.A.Ü.T gereğince hesap ve takdir olunan 1.320,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9- Karşı dava yönünden kabul edilen miktar bakımından A.A.Ü.T gereğince hesap ve takdir olunan 1.320,00 TL vekalet ücretinin davacı karşı davalıdan alınarak davalı karşı davacıya verilmesine,

10- Karşı dava yönünden reddedilen miktar bakımından A.A.Ü.T gereğince hesap ve takdir olunan 440,00 TL vekalet ücretinin davalı karşı davacıdan alınarak davacı karşı davalıya verilmesine,

Dair,Taraf vekillerinin yüzlerine karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize yada mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek dilekçe ile Yargıtay’da temyizi kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Katip 152675 Hakim 104712