T.C.

FETHIYE

  1. ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

TÜRK MILLETI ADINA

GEREKÇELI KARAR

ESAS NO: 2010 /…

KARAR NO: 2013 /…

 

HAKIM: …

KATIP: …

 

DAVACI : ….LTD. STI.

 

DAVALI : ….. TIC. A.S.

VEKILI: Av. AHMET CAHIT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUGLA

DAVA: TAZMINAT

DAVA TARIHI: 27/04/2010

KARAR TARIHI: 24/12/2013

Mahkememizde görülmekte bulunan Tazminat davasının yapılan açık yargılamasının

sonunda,

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

Davacı vekili mahkememize vermis oldugu dilekçesi ile; davacı sirketin davalı sirkete ait bulunan …. 05.11.2007 ile 30.11.2010 tarihleri arasında taraflar arasında akdedilmis bulunan kira kontratı ile kiralamasına ragmen ilgili market, fotograf standı ve kuyum dükkanının davalıca baskalarına usulsüz olarak kiralanması ve davacının oteli çerisine alınmaması nedeni ile kuyum dükkanını isletememesi nedeniyle maddi ve manevi zarara ugradıgını, davacının ilgili dükkanlara ve dolayısı ile de oteliçine girisinin de

otel yönetimi tarafından yasaklanması nedeniyle davacının magdur duruma düstügünü ve büyük zarara

ugradıgını belirterek fazlaya iliskin hakları saklı kalmak kaydı ile 5.000 TL manevi, 20.000 TL maddi zararın dava tarihinden itibaren isleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini mahkememizden talep etmistir.

 

Davalı vekili mahkememize ibraz ettigi cevap dilekçesi ile, ……. belirterek davanın reddini istemistir.

 

Her ne kadar taraflar arasında 05.11.2007 tarihli ve 3 yıl süreli kira sözlesmesi düzenlenmis

ise de; Davalı sirket tarafından 15.02.2008 tarihli sözlesme ile davacı sirketin kiraladıgı tasınmaz da

dahil olmak üzere 5 yıl süre ile dava dısı …. Ltd Sti’ne kiralamıs oldugu, bu durumda davalı sirketin kira sözlesmesinden dogan haklarını temlik etmis olmakla kiralayan sıfatının dava dısı … Ltd.Sti’ye ait oldugu anlasıldıgından davanın husumet nedeni ile reddine karar verilerek asagıdaki sekilde hüküm kurmak gerekmistir.

HÜKÜM:Ayrıntıları yukarıda açıklandıgı üzere;

1-Davanın husumet nedeni ile REDDINE,

2-Harçlar Kanunu uyarınca alınması lazım gelen24,30 TL harcın davacı tarafından pesin yatırılan 371,25 TL den mahsubu ile bakiye kalan 346,95 TL harcın verilen karar kesinlestiginde talebi halinde davacıya iadesine,

3-Davacının yapmıs oldugu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

4-Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiginden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 1.320,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

Dair; davalı vekilinin yüzüne karsı davacı tarafın yoklugunda kararın tebliginden itibaren 15

gün içinde Yargıtayda temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

24/12/2013