T.C.

MUGLA

  1. IDARE MAHKEMESI

 

ESAS NO : 2014/…

 

YÜRÜTMENIN DURDURULMASINI

ISTEYEN (DAVACI): F…

VEKILLERI: AV. AHMET CAHIT OLGUN Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/MUGLA

  1. OSMAN ALPER OLGUN Tuzla Mahallesi 520.Sokak No:22 Fethiye/MUGLA

 

KARSI TARAF (DAVALI): FETHIYE KAYMAKAMLIGI – Fethiye/MUGLA

 

ISTEMIN ÖZETI: Mugla Ili, Fethiye Ilçesinde …..  okulunda …. öğretmeni olarak görev yapan davacının, …. nedeniyle hakkında getirilen teklif dogrultusunda ….. Özel Egitim Uygulama Merkezi 1. Kademe Zihin Engelliler Sınıfı Ögretmenliginde görevlendirilmesine iliskin 3.12.2013 tarih ve …. sayılı davalı idare isleminin; …. ileri sürülerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

 

SAVUNMA ÖZETI: Dava konusu islemin hukuka mevzuata uygun oldugu, davanın reddi gerektigi savunulmaktadır.

 

TÜRK MILLETI ADINA

 

Karar veren Mugla 2. Idare Mahkemesi’nce dava dosyası incelendikten sonra isin geregi görüsüldü:

……

 

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılıgı açık olan dava konusu islemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar dogabileceginden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliginden itibaren 7 gün içerisinde Aydın Bölge Idare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 27/02/2014 tarihinde oybirligiyle karar verildi.