T .C.

FETHİYE

  1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2010/…….

KARAR NO : 2011/……..

HAKİM : ………

KATİP : ………..

 

DAVACI : A………….

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALILAR : 1-………

2- ……..

VEKİLİ : Av…………

DAVA : İtirazın İptali

DAVA TARİHİ : 21/01/2010

 

Birleşen Fethiye 1.As.Huk.Mah. 2010/…… E. 2010/…… K. sayılı dosyası

DAVACI : A……….

[VEKİLİ] : Av. AHMET CAHİT OLGUN – Tuzla Mahallesi 520 Sokak No:22 Fethiye/ MUĞLA

DAVALILAR : 1- ……….

2- ……..

VEKİLİ : Av. ………

DAVA : İtirazın İptali

DAVA TARİHİ : 19/03/2010

KARAR TARİHİ : 28/01/2011

Mahkememizde görülmekte bulunan İtirazın İptali davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

……………..

 

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- 2010/….. esas sayılı dava dosyasında davacının davasının KABULÜ ile, davalıların Fethiye 2. İcra Müdürlüğü’nün 2009/….. esas sayılı icra takip dosyasındaki itirazlarının iptaline, icra takibinin devamına,

Asıl alacak miktarı yönünden hesaplanacak 40 icra inkar tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

2-Birleşen Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2010/…. esas sayılı dava dosyasındaki davacıcının davasının kabulü ile davalıların Fethiye 1. İcra Müdürlüğünün 2010/…. esas sayılı icra takip dosyasındaki itirazlarının iptaline, icra takibinin devamına,

Asıl alacak miktarı yönünden hesaplanacak 40 icra inkar tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Mahkememiz dosyası yönünden;

Alınması gerekli olan 759,60 TL. Harçtan peşin alınan peşin alınan 189,90 TL. Harcın mahsubu ile bakiye 569,70 TL.nin davalılardan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Davacının yaptığı yargılama gideri olan dava açış gideri: 209,80 TL. 2 davetiye gideri: 10 TL. Olmak üzere toplam 219,80 TL.nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından yürürlükteki A.A.Ü.T. Gereğince takdir ve hesap olunan 1.534,00 TL.nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Birleşen dosya yönünden;

Alınması gerekli olan 748,45 TL. Harçtan peşin alınan peşin alınan 187,15 TL. Harcın mahsubu ile bakiye 561,30 TL.nin davalılardan tahsili ile hazineye irad kaydına,

Davacının yaptığı yargılama gideri olan dava açış gideri: 207,05 TL. 2 davetiye gideri: 10 TL. Olmak üzere toplam 217,05 TL.nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davacı kendisini bir vekil ile temsil ettirdiği anlaşıldığından yürürlükteki A.A.Ü.T. Gereğince takdir ve hesap olunan 1.512,00 TL.nin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Dair, yasa yolu açık olmak üzere taraf vekillerinin yüzlerine karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı..28/01/2011